HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Pabudimo laiko nustatymas

background image

Pabudimo laiko nustatymas

1.

Paspauskite

Meniu

mygtuką .

2.

Atidarykite kiekvieną iš šių meniu. Paspauskite rodyklę žemyn , kad jį pažymėtumėte, tada
paspauskite mygtuką

Gerai

, kad jį pasirinktumėte.

a.

KONFIGŪRUOTI ĮRENGINĮ

b.

SISTEMOS SĄRANKA

c.

ŽADINIMO LAIKAS

3.

Paspausdami rodyklę aukštyn arba rodyklę žemyn / pasirinkite savaitės dieną ir paspauskite
mygtuką

Gerai

.

4.

Paspausdami rodyklę žemyn pasirinkite nustatymą PASIRINKTINIS ir paspauskite

Gerai

mygtuką.

5.

Naudokite skaičių klaviatūrą arba paspauskite rodyklę aukštyn arba rodyklę žemyn / , norėdami
pasirinkti valandą, minutes ir AM arba PM nustatymą. Po kiekvieno pasirinkimo paspauskite
mygtuką

Gerai

.

6.

Paspausdami mygtuką

Gerai

atidarykite meniu APPLY TO ALL DAYS (TAIKYTI VISOMS

DIENOMS).

7.

Paspausdami rodyklę aukštyn arba rodyklę žemyn / pasirinkite nustatymą TAIP arba NĖRA ir
paspauskite mygtuką

Gerai

.

8.

Jei pasirinkote NO (ne), rodykle aukštyn arba žemyn / nustatykite nustatymą ŽADINIMO
LAIKAS
kitoms savaitės dienoms ir paspausdami mygtuką

Gerai

patvirtinkite kiekvieną

pasirinkimą.

9.

Paspauskite

Meniu

mygtuką .

94

7 skyrius Spausdintuvo funkcijų naudojimas

LTWW