HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Tiesioginis USB spausdinimas

background image

Tiesioginis USB spausdinimas

Šis spausdintuvas pasižymi tiesioginio USB spausdinimo ypatybe, leidžiančia greitai išspausdinti failus,
nesiunčiant jų iš kompiuterio. Šis spausdintuvo priekyje esantis USB prievadas priima standartines USB
laikmenas. Galite išspausdinti šių tipų failus:

.PDF

.PCL

.PS

1.

Įstatykite USB laikmeną į spausdintuvo priekyje esantį USB prievadą.

2

1

3

2

1

3

2.

Atidaromas meniu „USB STORAGE“ (USB SAUGOJIMAS). Paspauskite rodyklę aukštyn arba
rodyklę žemyn , norėdami pažymėti aplanko arba darbo pavadinimą, ir paspauskite mygtuką

Gerai

.

3.

Naudokite skaičių klaviatūrą arba paspauskite rodyklę aukštyn arba rodyklę žemyn , kad
pasirinktumėte norimų spausdinti kopijų skaičių, ir paspauskite mygtuką

Gerai

.

4.

Norėdami spausdinti daugiau failų, paspauskite mygtuką

Gerai

, kad sugrįžtumėte į meniu „USB

STORAGE“ (USB SAUGOJIMAS).

5.

Paimkite išspausdintą darbą iš išvedimo skyriaus ir išimkite USB laikmeną.

PASTABA:

Trumpą laiką bus rodomas meniu „USB STORAGE“ (USB SAUGOJIMAS), o tada

spausdintuvas grįš į būseną Parengtas. Norėdami dar kartą atidaryti meniu, atidarykite meniu
NUSKAITYTI UŽDUOTĮ, o tada atidarykite meniu „USB STORAGE“ (USB SAUGOJIMAS).

LTWW

Tiesioginis USB spausdinimas

97

background image

98

7 skyrius Spausdintuvo funkcijų naudojimas

LTWW

background image

8