HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series Palīdzība

background image

HP LaserJet P3010 sērijas printeri
Lietošanas rokasgrāmata

Produkta lietošana
Produkta pārvaldība
Produkta apkope
Problēmu risināšana

Papildinformācija par izstrādājumu:

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

HP LaserJet P3010 sērijas printeri

Lietošanas rokasgrāmata

background image

Autortiesības un licence

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproducēšana, pielāgošana vai tulkošana
bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir
aizliegta, izņemot gadījumus, kad to atļauj
autortiesību likumi.

Šeit atrodamā informācija var tikt mainīta bez
iepriekšēja brīdinājuma.

Vienīgais servisa nodrošinājums HP precēm
un pakalpojumiem ir izklāstīts
ekspresservisa nodrošinājuma
paziņojumos, kas tiek piegādāti kopā ar šīm
precēm un pakalpojumiem. Nekas no šeit
rakstītā nevar tikt interpretēts kā papildus
servisa nodrošinājumu garantējošs faktors.
HP nav atbildīga nedz par šeit
sastopamajām tehniskajām vai
redakcionālajām kļūdām, nedz par
izlaidumiem.

Daļas numurs: CE524-90929

Edition 1, 4/2009

Informācija par preču zīmēm

Adobe

®

, Acrobat

®

un PostScript

®

ir Adobe

Systems Incorporated preču zīmes.

Intel® Core™ ir Intel Corporation preču zīme
ASV un citās valstīs/reģionos.

Java™ ir Amerikas Savienotajās Valstīs
reģistrēta Sun Microsystems, Inc.
tirdzniecības zīme.

Microsoft®, Windows® un Windows®XP ir
ASV reģistrētas Microsoft Corporation
tirdzniecības zīmes.

Windows Vista® ir ASV un/vai citās valstīs/
reģionos reģistrēta Microsoft Corporation
tirdzniecības zīme.

UNIX

®

ir The Open Group reģistrēta preču

zīme.

ENERGY STAR un ENERGY STAR zīme ir
ASV reģistrētas zīmes.

background image

Saturs

1 Pamatinformācija par iekārtu

Vadlīnijās izmantotās konvencijas ........................................................................................................ 2
Iekārtu salīdzinājums ............................................................................................................................ 3
Apkārtējās vides raksturlielumi ............................................................................................................. 5
Iekārtas funkcijas .................................................................................................................................. 6
Iekārtas attēli ........................................................................................................................................ 8

Skats no priekšpuses ........................................................................................................... 8
Skats no aizmugures ........................................................................................................... 9

2 Vadības panelis

Vadības paneļa izkārtojums ............................................................................................................... 12
Vadības paneļa izvēlņu izmantošana ................................................................................................. 14

Izvēlņu izmantošana .......................................................................................................... 14

Izvēlne Show Me How (Kā to darīt) .................................................................................................... 15
Izvēlne Retrieve Job (Darba izgūšana) .............................................................................................. 16
Izvēlne Information (Informācija) ........................................................................................................ 18
Izvēlne Paper Handling (Papīra apstrāde) ......................................................................................... 19
Izvēlne Manage supplies (Materiālu pārvaldība) ................................................................................ 20
Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana) ............................................................................ 21

Izvēlne Printing (Drukāšana) ............................................................................................. 21

PCL apakšizvēlne ............................................................................................. 22

Izvēlne Print Quality (Drukas kvalitāte) .............................................................................. 23
Izvēlne System Setup (Sistēmas iestatīšana) ................................................................... 26
Izvēlne I/O (Padeve/Izvade) .............................................................................................. 30

Izvēlnes Embedded Jetdirect (Iegultais Jetdirect) un EIO <X> Jetdirect .......... 30

Izvēlne Resets (Atgriešana) ............................................................................................... 36

Izvēlne Diagnostics (Diagnostika) ...................................................................................................... 38
Apkopes izvēlne ................................................................................................................................. 40

3 Programmatūra operētājsistēmai Windows

Atbalstītās Windows operētājsistēmas ............................................................................................... 42
Windows atbalstītie printera draiveri .................................................................................................. 43
HP universālais drukāšanas draiveris (Universal Print Driver (UPD)) ................................................ 44

UPD instalācijas režīmi ...................................................................................................... 44

LVWW

iii

background image

Izvēlieties Windows atbilstošo printera draiveri .................................................................................. 45
Drukas iestatījumu prioritāte ............................................................................................................... 46
Izmainiet printera draivera Windows iestatījumus .............................................................................. 47
Programmatūras noņemšana sistēmā Windows ................................................................................ 48
Atbalstītās utilītas sistēmā Windows .................................................................................................. 49

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 49
Iegultā tīmekļa serveris ...................................................................................................... 49
HP Printera vienkārša apkalpošana .................................................................................. 49

Programmatūra citām operētājsistēmām ........................................................................................... 51

4 Iekārtas izmantošana sistēmā Macintosh

Programmatūra Macintosh sistēmā .................................................................................................... 54

Macintosh atbalstītās operētājsistēmas ............................................................................. 54
Macintosh atbalstītie printera draiveri ................................................................................ 54
Noņemiet programmatūru no Macintosh operētājsistēmas. .............................................. 54
Macintosh drukāšanas iestatījumu prioritātes .................................................................... 54
Nomainiet printera draivera Macintosh iestatījumus .......................................................... 55
Programmatūra Macintosh datoriem ................................................................................. 56

HP Printer Utility (Printera utilītprogramma) ...................................................... 56

HP Printer Utility atvēršana .............................................................. 56
HP Printer Utility funkcijas ................................................................ 56

Atbalstītās utilītprogrammas sistēmā Macintosh ............................................................... 57

Iebūvētais tīmekļa serveris ................................................................................ 57

Macintosh printera draivera funkciju izmantošana ............................................................................. 58

Macintosh vidē izveidojiet un lietojiet drukāšanas sākumiestatījumus .............................. 58
Pārveidojiet dokumentu izmērus vai drukājiet uz pielāgota papīra izmēra ........................ 58
Drukājiet titullapu ............................................................................................................... 58
Izmantojiet ūdenszīmes ..................................................................................................... 59
Operētājsistēmā Macintosh drukājiet daudzas lappuses uz vienas papīra loksnes .......... 59
Drukājiet uz lapaspuses abām pusēm (divpusīgā drukāšana) .......................................... 60
Darbu saglabāšana ............................................................................................................ 60
Izmantojiet izvēlni Services (Pakalpojumi) ......................................................................... 61

5 Savienojamība

USB savienojums ............................................................................................................................... 64
Tīkla konfigurēšana ............................................................................................................................ 65

Atbalstītie tīkla protokoli ..................................................................................................... 65
Tīkla iekārtas konfigurēšana .............................................................................................. 67

Tīkla iestatījumu skatīšana vai mainīšana ........................................................ 67
Tīkla paroles iestatīšana vai mainīšana ........................................................... 67
IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa ............... 67
IPv6 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa ............... 68
Tīkla protokolu atspējošana (papildus) ............................................................. 69

iv

LVWW

background image

IPX/SPX, AppleTalk vai DLC/LLC atspējošana ................................ 69

Saites ātrums un divpusējās drukas iestatījumi ................................................ 69

6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

Papīra un drukas materiālu lietošana ................................................................................................. 72
Atbalstītais papīrs un apdrukājamā materiāla izmēri .......................................................................... 73
Pielāgoti papīra formāti ...................................................................................................................... 75
Atbalstītā papīra un apdrukājamā materiāla veidi .............................................................................. 76
Padeves un uztvērēja ietilpība ........................................................................................................... 77
Vadlīnijas par īpašu papīru un drukas materiāliem ............................................................................ 78
Ievietošana padevēs .......................................................................................................................... 79

Papīra orientācija ievietošanai padevēs ............................................................................ 79
Apdrukājamā materiāla ievietošana 1. padevē ................................................................. 79
2. padeve vai papildu padeve 500 lapām .......................................................................... 81

Padevju konfigurēšana ....................................................................................................................... 85

Padeves konfigurēšana, ievietojot papīru .......................................................................... 85
Padeves konfigurēšana, lai tā atbilstu drukas darba iestatījumiem ................................... 85
Padeves konfigurēšana, izmantojot izvēlni Paper Handling (Papīra apstrāde) ................. 86
Papīra atlase pēc avota, veida vai izmēra ......................................................................... 86

Avots ................................................................................................................. 86
Veids un izmērs ................................................................................................. 86

Papīra izdrukas opciju izmantošana .................................................................................................. 87

Drukāšana uz augšējā (standarta) izdruku uztvērēja ........................................................ 87
Drukāšana uz aizmugures izdruku uztvērēju ..................................................................... 87

7 Iekārtas funkciju izmantošana

Ekonomiskie iestatījumi ...................................................................................................................... 90

Ekonomiskais režīms ......................................................................................................... 90
Sleep delay (Miega aizkave) .............................................................................................. 90

Miega aizkaves iestatīšana ............................................................................... 90
Miega režīma atspējošana vai iespējošana ...................................................... 91

Atmodas laiks .................................................................................................................... 91

Iestatiet reāllaika pulksteni ................................................................................ 91
Atmodas laika iestatīšana ................................................................................. 92

Darbu saglabāšanas funkciju izmantošana ........................................................................................ 93

Saglabāta darba izveidošana ............................................................................................ 93
Saglabāta darba drukāšana ............................................................................................... 93
Saglabāta darba izdzēšana ............................................................................................... 94

Drukāšanai no dažādiem avotiem, izmantojot USB ........................................................................... 95

8 Drukas uzdevumi

Drukas darba atcelšana ..................................................................................................................... 98

Pašreizējā drukas darba apturēšana no iekārtas vadības paneļa ..................................... 98

LVWW

v

background image

Pašreizējā drukas darba apturēšana no lietojumprogrammatūras .................................... 98

Windows printera draivera iespēju izmantošana ................................................................................ 99

Printera draivera atvēršana ............................................................................................... 99
Drukāšanas īsceļu lietošana .............................................................................................. 99
Papīra un kvalitātes opciju iestatīšana .............................................................................. 99
Efektu iestatīšana dokumentā ......................................................................................... 100
Dokumenta noformēšanas opciju iestatīšana .................................................................. 100
Darbu krātuves opciju iestatīšana .................................................................................... 102
Atbalsta un ierīces statusa informācijas saņemšana ....................................................... 103
Drukāšanas papildopciju iestatīšana ............................................................................... 103

9 Iekārtas pārvaldība un apkope

Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana .................................................................................... 106
Programmatūras HP Printera vienkārša apkalpošana izmantošana ................................................ 108

Atveriet HP Printera vienkārša apkalpošana programmatūru .......................................... 108
HP Printera vienkārša apkalpošana programmatūras sadaļas ........................................ 108

Iegultā tīmekļa servera izmantošana ................................................................................................ 111

Lietojot tīkla savienojumu, atveriet iegultā tīmekļa serveri ............................................... 111
Iebūvētā tīmekļa servera sekcijas .................................................................................... 112

HP Web Jetadmin programmatūras izmantošana ............................................................................ 114
Drošības funkciju izmantošana ........................................................................................................ 115

IP drošība ........................................................................................................................ 115
Aizsargājiet iebūvēto tīmekļa serveri ............................................................................... 115
Secure Disk Erase (Droša diska dzēšana) ...................................................................... 115

Ietekmētie dati ................................................................................................. 116
Papildinformācija ............................................................................................. 116

HP šifrēti augstas veiktspējas cietie diski ........................................................................ 116
Aparatūras integrēšanas pakete ...................................................................................... 116
Uzglabāto darbu drošība ................................................................................................. 116
Vadības paneļa izvēlņu bloķēšana .................................................................................. 116
Formatētāja bloķēšana .................................................................................................... 117

Materiālu pārvaldība ......................................................................................................................... 118

Drukas kasetņu uzglabāšana .......................................................................................... 118
HP politika saistībā ar kasetnēm, kas nav oriģinālās HP drukas kasetnes ..................... 118
HP viltojumu uzticības tālrunis un tīmekļa vietne ............................................................. 118
Materiālu kalpošanas laiks ............................................................................................... 118

Materiālu un detaļu nomaiņa ........................................................................................................... 119

Norādījumi par materiālu nomaiņu ................................................................................... 119
Drukas kasetņu nomaiņa ................................................................................................. 119

Uzstādiet atmiņu, iekšējās USB ierīces un ārējās padeves/izdrukas (EIO) kartes .......................... 123

Pārskats ........................................................................................................................... 123
Atmiņas instalēšana ......................................................................................................... 123

Iekārtas atmiņas instalēšana ........................................................................... 123

vi

LVWW

background image

DIMM uzstādīšanas pārbaude ......................................................................................... 127
Resursu taupīšana (pastāvīgie resursi) .......................................................................... 127
Atmiņas iespējošana Windows vidē ................................................................................ 128
Iekšējo USB ierīču instalēšana ........................................................................................ 128
Uzstādiet EIO kartes ........................................................................................................ 131

Iekārtas tīrīšana ................................................................................................................................ 134

Ārpuses tīrīšana ............................................................................................................... 134
Papīra ceļa tīrīšana .......................................................................................................... 134

Programmaparatūras jaunināšana ................................................................................................... 135

Patreizējās programmaparatūras versijas noteikšana ..................................................... 135
Jaunās programmaparatūras lejupielāde no HP tīmekļa vietnes .................................... 135
Jaunās programmaparatūras pārnešana uz iekārtu ........................................................ 135

Lietot zibatmiņas izpildāmo datni, lai atjauninātu programmaparatūru. .......... 135
FTP izmantošana, lai augšupielādētu programmaparatūru, izmanotojot
pārlūku ............................................................................................................ 136
FTP izmantošana, lai atjauninātu programmaparatūru, izmantojot tīkla
pieslēgumu ...................................................................................................... 136
HP Web Jetadmin izmantošana programmaparatūras jaunināšanai .............. 137
Programmaparatūras jaunināšana, izmantojot Microsoft Windows
komandas ........................................................................................................ 137

HP Jetdirect programmaparatūras jaunināšana .............................................................. 137

10 Problēmu risināšana

Vispārēju problēmu risinājums ......................................................................................................... 140

Traucējummeklēšanas pārbaužu saraksts ...................................................................... 140
Faktori, kas ietekmē iekārtas veiktspēju .......................................................................... 141

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ................................................................................................... 142
Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana ........................................................................................ 143

Vadības paneļa ziņojumu veidi ........................................................................................ 143
Vadības paneļa ziņojumi .................................................................................................. 143

Materiāla iestrēgšana ....................................................................................................................... 160

Izplatītākie iestrēguša papīra iemesli ............................................................................... 160
Izņemiet iestrēgušo apdrukājamo materiālu .................................................................... 161

Izvelciet iestrēgušo papīru no 1. padeves ....................................................... 161
Izvelciet iestrēgušu papīru no 2. padeves vai izvēles 500 lapu padeves ........ 162
Izvelciet augšējā vākā iestrēgušo papīru ........................................................ 165
Izvelciet iestrēgušo papīru no aizmugures izdrukas uztvērēja un
termofiksatora daļas ........................................................................................ 167
Izvelciet iestrēgušo papīru no dupleksera ....................................................... 170

Iestrēgušu dokumentu atkopšana .................................................................................... 174

Papīra apstrādes problēmas ............................................................................................................ 175

Iekārta pievada dažādas lapas ........................................................................................ 175
Iekārta padod neatbilstošu lapu izmēru. .......................................................................... 175
Iekārta ņem papīru no nepareizas padeves. ................................................................... 175

LVWW

vii

background image

Papīrs netiek pievadīts automātiski. ................................................................................ 176
Papīrs netiek pievadīts 2., 3. vai 4. padevei .................................................................... 176
Netiek pievadītas caurspīdīgās plēves un glancētais papīrs ........................................... 177
Aploksnes iestrēgst vai netiek pievadītas ierīcei. ............................................................ 177
Izdruka ir salocīta vai saburzīta ....................................................................................... 178
Iekārta neveic divpusīgo drukāšanu, vai arī dara to nepareizi ......................................... 178

Drukas kvalitātes problēmu risināšana ............................................................................................. 180

Izdruku kvalitātes problēmas, kas saistītas ar papīru ...................................................... 180
Izdruku kvalitātes problēmas, kas saistītas ar vidi ........................................................... 180
Izdruku kvalitātes problēmas, kas saistītas ar iestrēgušu papīru .................................... 180
Attēlu defektu piemēri ...................................................................................................... 180
Atkārtojošo defektu veltnītis ............................................................................................. 186

Veiktspējas problēmu risināšana ...................................................................................................... 187
Savienojamības problēmu risinājums ............................................................................................... 188

Tiešā savienojuma problēmu risināšana ......................................................................... 188
Tīkla problēmu risināšana ................................................................................................ 188

Drukāšanas no dažādiem avotiem, izmantojot USB, problēmu risināšana ...................................... 189
Izstrādājuma programmatūras problēmas ........................................................................................ 191
Atrisināt biežāk sastopamās Windows problēmas .......................................................................... 192
Visizplatītāko Macintosh problēmu risinājums .................................................................................. 193

Pielikums A Materiāli un piederumi

Pasūtiniet rezerves daļas, papildpiederumus un izejmateriālus. ...................................................... 198
Detaļu numuri ................................................................................................................................... 199

Papīra apstrādes piederumi ............................................................................................. 199
Drukas kasetnes .............................................................................................................. 199
Atmiņa .............................................................................................................................. 199
Kabeļi un saskarnes ........................................................................................................ 200

Pielikums B Apkalpošana un atbalsts

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju ..................................................................... 202
HP augstākas klases aizsardzības garantija: LaserJet printera kasetnes paziņojums par
ierobežoto garantiju .......................................................................................................................... 204
Galalietotāja licences līgums ............................................................................................................ 205
Klientu veikta remonta garantija ....................................................................................................... 207
Klientu atbalsts ................................................................................................................................. 208
Atkārtoti iepakojiet iekārtu ................................................................................................................ 209
Apkalpošanas informācijas veidlapa ................................................................................................ 210

Pielikums C Specifikācijas

Fizisko lielumu specifikācija ............................................................................................................. 212
Enerģijas patēriņš, tehniskās prasības elektrībai un skaņas izdalīšanās ......................................... 213
Darba vide ........................................................................................................................................ 214

viii

LVWW

background image

Pielikums D Reglamentējoša informācija

FCC noteikumi .................................................................................................................................. 216
Iekārtas vides aizsardzības programma ........................................................................................... 217

Vides aizsardzība ............................................................................................................ 217
Ozona izdalīšanās ........................................................................................................... 217
Enerģijas patēriņš ............................................................................................................ 217
Tonera patēriņš ................................................................................................................ 217
Papīra izmantošana ......................................................................................................... 217
Plastmasa ........................................................................................................................ 217
HP LaserJet printera izejmateriāli .................................................................................... 217
Atgriešanas un otrreizējās pārstrādes norādījumi ........................................................... 218

ASV un Puertoriko ........................................................................................... 218

Vairāki nododami objekti (vairāk par vienu kasetni) ....................... 218
Vienas kasetnes atgriešana ........................................................... 218
Transportēšana .............................................................................. 218

Nodošana ārpus ASV ...................................................................................... 218

Papīrs .............................................................................................................................. 219
Materiālu ierobežojumi ..................................................................................................... 219
Atbrīvošanās no nevajadzīgā aprīkojuma Eiropas Savienības mājsaimniecībās ............ 219
Ķīmiskas vielas ................................................................................................................ 220
Materiālu drošības datu lapa (MSDS) .............................................................................. 220
Papildu informācija .......................................................................................................... 220

Paziņojums par atbilstību ................................................................................................................. 221
Drošības paziņojumi ......................................................................................................................... 222

Lāzera drošība ................................................................................................................. 222
Kanādas DOC noteikumi ................................................................................................. 222
VCCI paziņojums (Japāna) .............................................................................................. 222
Paziņojums par strāvas vadu (Japāna) ........................................................................... 222
EMC paziņojums (Koreja) ................................................................................................ 222
Lāzera paziņojums Somijai .............................................................................................. 222
Vielu tabula (Ķīna) ........................................................................................................... 223

Alfabētiskais rādītājs ...................................................................................................................................... 225

LVWW

ix

background image

x

LVWW

background image

1