HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Alfabētiskais rādītājs

background image

Alfabētiskais rādītājs

Simboli/Skaitļi

"Vispārīgā aizsardzība

KļūmesIzņēmums OE" 192

1. padeve

divpusējā druka 60
ievietošana 79
konfigurēšana 85
papīra orientācija 79

2. padeve

ievietošana 81
konfigurēšana 85

3. padeve

fizisko lielumu

specifikācija 212

A

abas puses, apdruka

Macintosh iestatījumi 56

abas puses, apdruka uz

Macintosh 60

abas puses, drukāšana uz

izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

abpusēja druka

Macintosh iestatījumi 56

abpusēja drukāšana

Macintosh 60

abpusējā druka

Windows 100

adrese, printeris

Macintosh, problēmu

novēršana 193

adrese, TCP/IPv6 32
ainavorientācija

iestatīšana, Windows 100

aizmugures izdrukas uztvērējs

atrašanās vieta 8

aizmugures izdruku uztvērējs

drukāšana uz 87

akustikas specifikācijas 213

alternatīvs veidlapu režīms 103
apakštīkla maska 67
aparatūras integrēšanas

pakete 116

apdrukājamais materiāls

atbalstītie veidi 76
automātiska padevju

atlase 86

ievietošana 1. padevē 79
ievietošana 2. padevē 81
ievietošana padevē 500

lapām 81

izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

padevju un uztvērēju

ietilpība 77

apkalpošana

informācijas veidlapa 210

apkārtējās vides raksturlielumi 5
aploksnes

ievietošanas orientācija 79
izdruku uztvērējs,

atlasīšana 87

sakrunkots, problēmu

risināšana 184

aplokšņu

iestrēgšana 177

AppleTalk

atspējošana 69

AppleTalk iestatījumi 33
atbalstītais materiāls 73
atbalstītās operētājsistēmas

Windows 42

atbalstītie

porti 6
USB porti 6

atbalstītiedraiveri

, Windows 43

atbalsts

apkalpošanas informācijas

veidlapa 210

HP Printer Utility lapas 56
iebūvētā tīmekļa servera

saites 113

izstrādājuma atkārtota

iepakošana 209

tiešsaiste 103, 208

atbalsts klientiem

iebūvētā tīmekļa servera

saites 113

atbirumi, problēmu

risināšana 181

atcelšana

drukāšana 98

Atkārtojošie defekti 186
atkārtoti defekti, problēmu

risināšana 182, 185

atmiņa

detaļu numuri 199
DIMM instalēšana 123
jaunināšana 123
pastāvīgie resursi 127
uzstādīšanas pārbaude 127

Atmiņa

Iekļauta 56

atmiņa, darbs

Macintosh iestatījumi 60

atmiņas DIMM

drošība 117

atmiņas jaunināšana 123
atmodas laiks

iestatījums 91
mainīšana 91

atspējošana

AppleTalk 69
DLC/LLC 69

LVWW

Alfabētiskais rādītājs 225

background image

IPX/SPX 69
tīkla protokoli 69

attālinātā programmaparatūras

jaunināšana (RFU) 135

attēla atkārtošana, problēmu

risināšana 185

attēlu defekti, problēmu

risināšana 180

augšējais izdruku uztvērējs

atrašanās vieta 8
drukāšana uz 87

Ā

Ātrās kopēšanas darbi 93

B

baltas līnijas vai plankumi,

problēmu risināšana 184

barošanas poga, atrašanās

vieta 8

biezs papīrs

izdruku uztvērējs,

atlasīšana 87

birstošs toneris, problēmu

risināšana 182

blīvums

iestatījumi 56
problēmu risināšana 181

bloķēt resursus, Macintosh 56
Bonjour iestatījumi 57
brīdinājumi 2
brīdinājumi, e-pasts 57

C

caurspīdīgās plēves

izdruku uztvērējs 87

cietais disks

šifrēts 116

cietā diska

dzēšana 115

cietā diska dzēšana 115
cilne Networking (Tīklošana),

iebūvētais tīmekļa serveris 113

cilne Settings (Iestatījumi),

iebūvētais tīmekļa serveris 113

cilnis Services (Pakalpojumi)

Macintosh 61

D

darba saglabāšana

piekļūšana 93

darba vide

specifikācijas 214

darbi

Ātrā kopēšana 93
koriģēti un aizturēti 93
Macintosh iestatījumi 56
personīgie 93
saglabātie 93

darbu atmiņa

Macintosh iestatījumi 60

darbu saglabāšana

funkcijas 93
Windows 102

datnes augšupielāde,

Macintosh 56

datums, iestatīšana 91
daudzas lappuses uz vienas

loksnes 59

daudzu lappušu drukāšana

Windows 100

defekti, atkārtojošie 186
demonstrācijas lapa,

drukāšana 18

detaļu numuri

atmiņa 199
drukas kasetnes 199
EIO kartes 200
kabeļi 200
padeves 199

DHCP iestatījumi 31
diagnostika

tīkli 34

DIMM

detaļu numuri 199
instalēšana 123
pieejamie veidi 123
piekļūšana 8
uzstādīšanas pārbaude 127

diska

izņemšana 133

Diska dzēšanas funkcija 115
disks

instalēšana 131

divpusēja druka

Macintosh iestatījumi 56

divpusēja drukāšana

izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

divpusējā druka

Macintosh 60

divpusīgā drukāšana

Macintosh 60

divpusīgās drukas iestatījumi,

mainīšana 69

DLC/LLC

atspējošana 69

DLC/LLC iestatījumi 33
DNS iestatījumi

IPV4 32
IPV6 32

dokumentu konvencijas 2
dpi (punkti uz collu),

iestatījumi 56

draiveri

iestatījumi 47, 54, 55
īsceļi (Windows) 99
Macintosh iestatījumi 58
Macintosh, problēmu

novēršana 193

papīra veidi 76
sākumiestatījumi

(Macintosh) 58

universālie 44
Windows, atvēršana 99

drošība

aparatūras integrēšanas

pakete 116

iestatījumi 30
tīkls 66

drošības

diska dzēšana 115
šifrētais cietais disks 116

drošības funkcijas 7, 115
drošības pasākumi 2
drošības paziņojumi 222
drukas kasetnes

detaļu numuri 199
funkcijas 6
nav oriģinālās HP 118
nomaiņas intervāli 118
statusa ziņojumi 12
uzglabāšana 118

drukas kasetņu

nomaiņa 119

drukas kasetņu nomaiņa 119
drukas kvalitāte

atbirumi 181
atkārtojošies attēli 185
atkārtoti defekti 182
attēlu defekti 180

226 Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image

baltas līnijas 184
balti plankumi 184
birstošs toneris 182
gaiša druka 181
izplūdusi 185
izsmērējies toneris 182
līnijas 181
nepareizas formas

rakstzīmes 183

pelēks fons 182
plankumi 181
problēmu risināšana 180
riepu nospiedumi 184
sadrumstalotas līnijas 185

drukas pieprasījuma

apturēšana 98

drukas pieprasījuma

atcelšana 98

drukas pieprasījuma

pauzēšana 98

drukas uzdevumi 97
drukas uzdevumu kontrole 86
drukāšana

no USB atmiņas ierīcēm 95
problēmrisināšana 187

drukāšana uz abām pusēm

Macintosh 60

drukāšanai no dažādiem avotiem,

izmantojot USB 95

drukāšanas kasetnes

Macintosh stāvoklis 61

drukāšanas papildopcijas

Windows 103

drukāt uz abām pusēm

Windows 100

dupleksā drukāšana

Windows 100

dupleksers

izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

duplekss

Macintosh iestatījumi 56

dziņi

iestatījumi 46
tai skaitā 6

E

e-pasta brīdinājumi 57
EIO <X> Jetdirect menu (eio <x>

Jetdirect izvēlne) 30

EIO karšu

iestatījumi 30

EIO kartes

detaļu numuri 200
instalēšana 131
izņemšana 133

eiropas Savienība, atbrīvošanās no

nevajadzīgā aprīkojuma 219

ekonomiskā režīma

iestatījums 90

ekonomiskie iestatījumi 90
elektrības specifikācijas 213
enerģija

patēriņš 213

EPS datnes, problēmu

novēršana 194

Ethernet kartes, detaļu

numuri 200

F

faila direktorija, drukāšana 18
FastRes 6
fizisko lielumu specifikācija 212
fonti

augšupielāde Macintosh 56
EPS datnes, problēmu

novēršana 194

pastāvīgie resursi 127

fontu saraksts, drukāšana

PCL 18
PS 18

formatētājs

drošība 117

funkcijas 3, 6

G

gaiša druka

problēmu risināšana 181

garantija

iekārta 202
klientu veikts remonts 207
licence 205
printera kasetnes 204

grubuļains papīrs

izdruku uztvērējs,

atlasīšana 87

H

HP Jetdirect drukas servera

instalēšana 131

HP Jetdirect drukas serveris

detaļu numuri 200
izņemšana 133
programmaparatūras

atjauninājumi 138

HP Klientu serviss 208
HP Printer Utility 56
HP Printera vienkārša apkalpošana

apraksts 49
atbalstītās

operētājsistēmas 49

atbalstītās

pārlūkprogrammas 49

atvēršana 108
lejupielāde 49
opcijas 108

HP universālais drukāšanas

draiveris (Universal Print
Driver) 44

HP-UX programmatūra 51
HP viltojumu uzticības

tālrunis 118

HP Web Jetadmin

programmaparatūras

atjauninājumi 137

I

iebūvētais tīmekļa serveris

Macintosh 57
paroles piešķiršana 115

iebūvētā tīmekļa servera

funkcijas 111

iegultais tīmekļa serveris 111
iegultā Jetdirect izvēlne 30
iegultā tīmekļa serveris 49
iekārtas iepakošana 209
iekārtas transportēšana 209
iekārtas vide

specifikācijas 214

iekārtu salīdzinājums 3
iekļautie

fonti 6

iekļautie akumulatori 219
ierīces atrašana 65
ierīces stāvoklis

HP Printera vienkārša

apkalpošana 108

Macintosh cilnis Services

(Pakalpojumi) 61

LVWW

Alfabētiskais rādītājs 227

background image

ieslēgšanas/izslēgšanas poga,

atrašanās vieta 8

iestatījumi

draivera sākumiestatījumi

(Macintosh) 58

draiveri 47, 55
prioritāte 46, 54

iestrēdzis papīrs

atkopšana 174
izdruku kvalitāte pēc tam 180
izplatītākie iemesli 160

iestrēgšana

aploksnes 177

ievietošana

1. padeve 79
izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

padeve 500 lapām 81

Ievietošana

2. padevē 81

ilustratīvās lapas

izdrukāšana 106

indikatori, vadības panelis 12
Information (Informācijas) cilne,

iebūvētais tīmekļa serveris 112

informācijas lapas

izdrukāšana 106

instalēšana

atmiņa (DIMM) 123
EIO kartes 131
USB ierīces 128

Internet Explorer, atbalstītās

versijas

iegultais tīmekļa

serveris 111

IP adrese

IPv4 31
Macintosh, problēmu

novēršana 193

IP adresēšana, tīkls 66
IP drošība 115
IPdrošs 115
IPv4 adrese 67
ipv4 iestatījumi 31
IPv6 adrese 68
IPV6 iestatījumi 32
IPX/SPX

atspējošana 69

IPX/SPX iestatījumi 33

izdrukas kvalitāte. Sk. drukas

kvalitāte

izdruku kvalitāte

iestrēdzis papīrs, pēc tam 180
papīrs 180
vide 180

izejmateriāli

drukas kasetņu nomaiņa 119
otrreizējā pārstrāde 217
Pasūtīšana caur iebūvētā

tīmekļa serveri 113

Stāvoklis, apskatāms ar

iebūvēto tīmekļa serveri 112

Izejmateriāli

pasūtināšana 198

izejmateriāli, stāvoklis

HP Printera vienkārša

apkalpošana 108

izejmateriālu

pārvaldība 20

izejmateriālu statusa lapa,

drukāšana 18

izejmateriālu statuss

vadības paneļa ziņojumi 12

izejmateriālu statuss, cilne Services

(Pakalpojumi)

Windows 103

izejmateriālu stāvoklis, cilne

Services (Pakalpojumi)

Macintosh 61

izejmateriālu ziņojums

konfigurēšana 20

izmantošanas lapa,

drukāšana 18

izmēri, iekārta 212
izplūdusi druka, problēmu

risināšana 185

izsmērējies toneris, problēmu

risināšana 182

Izstrādājuma atkārtota

iepakošana 209

izstrādājuma vide

problēmu risināšana 180

izstrādājumi, kas nesatur

dzīvsudrabu 219

izšķirtspēja

iestatījumi 56
līdzekļi 6
problēmu risināšanas

kvalitāte 180

izšķirtspējas uzlabošanas

tehnoloģija (REt) 56

izvēlne Configure Device (Iekārtas

konfigurēšana) 21

izvēlne Diagnostics

(Diagnostika) 38

Izvēlne I/O (Padeve/Izvade) 30
izvēlne Information

(Informācija) 18

izvēlne Manage supplies (Materiālu

pārvaldība) 20

Izvēlne Paper Handling (Papīra

apstrāde) 19

Izvēlne Print Quality (Drukas

kvalitāte) 23

izvēlne Printing (Drukāšana) 21
Izvēlne Resets Atgriešana) 36
izvēlne Retrieve Job (Darba

izgūšana) 16

Izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

izvēlne System Setup (Sistēmas

iestatīšana) 26

izvēlnes, vadības panelis

atiestatīšana 36
Configure Device (Iekārtas

konfigurēšana) 21

darba izgūšana 16
diagnostika 38
drukas kvalitāte 23
EIO <X> Jetdirect izvēlne 30
I/O (padeve/izvade) 30
iegultais Jetdirect 30
informācija 18
materiālu pārvaldība 20
Paper Handling (Papīra

apstrāde) 19

PCL apakšizvēlne 22
piekļūšana 12, 14
Printing (Drukāšana) 21
Show Me How (Kā to darīt) 15
System Setup (Sistēmas

iestatīšana) 26

izvēlņu struktūra, drukāšana 18

Ī

īpaši apdrukājamie materiāli

vadlīnijas 78

īpašs papīrs

vadlīnijas 78

228 Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image

īsceļi 99

J

Japānas VCCI paziņojums 222
Jetadmin

programmaparatūras

atjauninājumi 137

Jetadmin, HP vietne 49, 114
Jetdirect drukas servera

instalēšana 131

Jetdirect drukas serveris

izņemšana 133
programmaparatūras

atjauninājumi 138

K

kabeļi

USB, problēmrisināšana 187

Kanādas DOC noteikumi 222
kartītes

izdruku uztvērējs,

atlasīšana 87

kasetnes

detaļu numuri 199
funkcijas 6
garantija 204
nav oriģinālās HP 118
nomaiņas intervāli 118
otrreizējā pārstrāde 217
statusa ziņojumi 12
uzglabāšana 118

kasetnes, drukāt

Macintosh stāvoklis 61

kasetņu

nomaiņa 119

klientu atbalsts

apkalpošanas informācijas

veidlapa 210

HP Printer Utility lapas 56
izstrādājuma atkārtota

iepakošana 209

tiešsaiste 208

kļūdas

programmatūra 191

kļūdas ziņojumi

indikatori, vadības panelis 12

kļūdu ziņojumi

e-pasta brīdinājumi 57
veidi 143

konfigurācijas lapa

Macintosh 56

konfigurācijas lapa,

drukāšana 18

konvencijas, dokumentu 2
kopijas, skaits

Windows 103

Korejas EMC paziņojums 222
koriģēti un aizturēti darbi 93
krāsains teksts

drukāt kā melnbaltu 103

kvalitāte. Sk. drukas kvalitāte

L

labās puses panelis, atrašanās

vieta 8

laika pulkstenis, iestatīt

reāllaika- 91

lapas

tukšas 187

lappuses

drukājas lēni 187
nedrukājas 187

lappuses katrā lapā

Windows 100

lappuses uz vienas loksnes 59
lapu secība, maiņa 103
lāzera drošības

paziņojumi 222

licence, programmatūra 205
Linux programmatūra 51
līnijas, problēmu risināšana 181,

184, 185

M

Macintosh

AppleTalk 69
atbalstītās

operētājsistēmas 54

atbalsts 208
draivera iestatījumi 55, 58
draiveri, problēmu

novēršana 193

HP Printer Utility 56
iebūvētais tīmekļa serveris 57
pārveidojiet dokumentu

izmērus 58

problēmas, problēmu

novēršana 193

Programmatūra 56

programmatūras

noņemšana 54

USB karte, problēmu

novēršana 195

Macintosh draivera iestatījumi

Cilnis Services

(Pakalpojumi) 61

Darbu atmiņa 60
pielāgots papīra izmērs 58
ūdenszīmes 59

Macintosh programmatūras

dzēšana 54

Macintosh programmatūras

noņemšana 54

mainīt dokumentu izmēru

Windows 100

materiāla iestrēgšana

izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

materiāli

detaļu numuri 199
nav oriģinālie HP 118
nomaiņas intervāli 118

materiāls

atbalstītie izmēri 73

materiālu drošības datu lapa

(MSDS) 220

materiālu ierobežojumi 219
mazs papīrs

izdruku uztvērējs, atlase 87

mērogot dokumentus

Windows 100

miega aizkave

atspējošana 91
iespējošana 91
iestatījumu mainīšana 90
laiks 90

miega režīms 90
mitrums

problēmu risināšana 180
specifikācijas 214

modeļi, funkciju salīdzinājums 3

N

Nelikumīgas darbības kļūda 192
neoriģinālie materiāli 118
nepareizas formas rakstzīmes,

problēmu risināšana 183

LVWW

Alfabētiskais rādītājs 229

background image

Netscape Navigator, atbalstītās

versijas

iegultais tīmekļa serveris 111

noklusējuma vārteja,

iestatīšana 67

noteikt dokumenta mērogu

Macintosh 58

O

orientācija

iestatīšana, Windows 100

otrreizējā izejvielu pārstrāde 5,

217

P

padeve 500 lapām

ievietošana 81
konfigurēšana 85

padeves

atrašanās vieta 8
detaļu numuri 199
divpusējā druka,

Macintosh 60

ietilpība 77
izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

konfigurēšana 19, 85
Macintosh iestatījumi 56
papīra orientācija 79

padeves, padeves

konfigurēšana 19

padeves, stāvoklis

HP Printera vienkārša

apkalpošana 108

Padevju un uztvērēju ietilpība 77
padomi 2
pakalpojums

izstrādājuma atkārtota

iepakošana 209

palīdzība, izvēlne Show Me How

(Kā to darīt) 15

Palīdzības poga, vadības

panelis 13

papildpiederumi

pasūtināšana 198

papīrs

atbalstītie izmēri 73
atbalstītie veidi 76
automātiska padevju

atlase 86

ievietošana 1. padevē 79
ievietošana 2. padevē 81
ievietošana padevē 500

lapām 81

izmērs, atlase 99
izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

lappuses uz vienas

loksnes 59

padevju un uztvērēju

ietilpība 77

pielāgoti formāti 75
pielāgots izmērs, atlase 99
pielāgots izmērs, Macintosh

iestatījumi 58

pirmā lappuse 58
pirmā un pēdējā lappuse,

atšķirīga papīra
izmantošana 99

problēmu risināšana 180
sakrunkots 184
sarullējies 183
šķībs 183
vāciņi, atšķirīga papīra

izmantošana 99

veids, atlase 99

papīrs, pasūtināšana 198
pastāvīgie resursi 127
pastkartes

izdruku uztvērējs,

atlasīšana 87

pasūtināšana

izejmateriāli un

papildpiederumi 198

pasūtīšana

detaļu numurus 199
Izejmateriāli caur iebūvētā

tīmekļa serveri 113

paziņojums par atbilstību 221
pārbaude un aizture

Windows 102

pārbaudes

tīkli 34

pārlūkprogrammas prasības

iegultais tīmekļa

serveris 111

pārstrāde

HP drukas izejmateriālu

atgriešanas un vides
programma 218

pārvaldība, tīkls 65
pārveidojiet dokumentu izmērus

Macintosh 58

PCL apakšizvēlne 22
PCL draiberis

universālie 44

PCL draiveri

atbalstītie, Windows 43

PCL fontu saraksts,

drukāšana 18

PDF faili, drukāšana 123
pelēks fons, problēmu

risināšana 182

personīgie darbi 93
piederumi

detaļu numuri 199

pieejamie

piederumi 6

pieejamības funkcijas 7
piegādātāji

viltojumi 118

piegādes

stāvoklis, apskate ar HP Printer

Utility 56

pielāgota papīra izmēra iestatījumi

Macintosh 58

pielāgoti papīra formāti 75
piezīmes 2
pirmā lappuse

lietot atšķirīgu papīru 58

plankumi, problēmu

risināšana 181, 184

pogas, vadības panelis 12
porti

problēmu novēršana

Macintosh 195

porti, saskarne

atrašanās vieta 9

portretorientācija

iestatīšana, Windows 100

PostScript Printera apraksta (PPD)

faili

Iekļauti 56

PPD

Iekļauts 56

pretviltojumu pasākumi 118
printera kasetnes

garantija 204
otrreizējā pārstrāde 217
pārvaldīšana 118

230 Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image

printera uzstādījumi

konfigurēšana 21

prioritāte, iestatījumi 46, 54
privātie darbi

Windows 102

problēmrisināšana

lappuses drukājas lēni 187
lappuses nedrukājas 187
USB kabeļi 187

problēmu novēršana

atkārtojošie defekti 186
caurspīdīgās plēves 177
EPS datnes 194
Macintosh problēmas 193
tīkli 34

problēmu novēršanas

duplekss 178

problēmu risināšana

atbirumi 181
atkārtojošies attēli 185
atkārtoti defekti 182
attēlu defekti 180
balti plankumi 184
e-pasta brīdinājumi 57
gaiša druka 181
izdrukas kvalitāte 180
izplūdusi druka 185
izsmērējies toneris 182
līnijas 181, 184
papīrs 180
pelēks fons 182
plankumi 181
riepu nospiedumi 184
sadrumstalotas līnijas 185
sakrunkots papīrs 184
sarullējies papīrs 183
šķības izdrukas 183
teksta kvalitāte 183, 185
vide 180
Windows problēmas 192
ziņojumi, veidi 143

procesora ātrums 6
programmaparatūra,

jaunināšana 135

programmaparatūras

atjaunināšana, Macintosh 56

programmaparatūras

jaunināšana 135

programmatūra

atbalstītās

operētājsistēmas 54

atinstalēšana operētājsistēmā

Windows 48

HP Printer Utility 56
HP Printera vienkārša

apkalpošana 49, 108

HP Web Jetadmin 49
Iegultā tīmekļa serveris 49
iestatījumi 46, 54
Macintosh dzēšana 54
problēmas 191
programmatūras licences

līgums 205

Programmatūra

Macintosh 56

programmatūras

atbalstītās operētājsistēmas,

Windows 42

iebūvētais tīmekļa serveris,

Macintosh 57

ProRes 6
protokoli, tīkls 30, 65
PS emulācijas draiveri

atbalstītie, Windows 43

PS fontu saraksts, drukāšana 18
pulkstenis, reāllaika 91
pulkstenis,reāllaika

iestatījums 91

punkti, problēmu risināšana 181,

184

R

rakstzīmes, nepareizas

formas 183

reāllaika pulkstenis 91
resursu taupīšana 127
resursu taupīšana, atmiņa 127
REt (Izšķirtspējas uzlabošanas

tehnoloģija) 56

riepu nospiedumi, problēmu

risināšana 184

risināšana

drukāšanas no dažādiem

avotiem, izmantojot USB,
problēmas 189

tiešā savienojuma

problēmas 188

tīkla problēmas 188

S

saburzīts papīrs, problēmu

risināšana 184

saglabāšana, darba

piekļūšana 93

saglabāšana, darbu

funkcijas 93

saglabāti darbi

dzēšana 94

saglabātie darbi

drukāšana 93
izveide 93

saites ātruma iestatījumi 36, 69
sakrunkots papīrs, problēmu

risināšana 184

saliektas lapas 183
sarullējies papīrs, problēmu

risināšana 183

saskarnes porti, atrašanās

vieta 9

savienojamība

USB 64

sākumiestatījumi (Macintosh) 58
Secure Disk Erase (Droša diska

dzēšana) 115

SIMM, nesaderīgums 123
sistēmas prasības

iegultais tīmekļa serveris 111

Solaris programmatūra 51
Somijas lāzera drošības

paziņojums 222

specifikācija

funkcijas 6

specifikācijas

darba vide 214
fiziskie lielumi 212

Spoles32 kļūdas 192
starpniekservera iestatījumi 33
statuss, izejmateriāli

vadības paneļa ziņojumi 12

stāvoklis

HP Printer Utility,

Macintosh 56

HP Printera vienkārša

apkalpošana 108

Iebūvētā tīmekļa serveris 112
Macintosh cilnis Services

(Pakalpojumi) 61

stāvokļa

ziņojumi, veidi 143

LVWW

Alfabētiskais rādītājs 231

background image

strāvas padeve

traucējummeklēšana 140

svars, iekārta 212

Š

šķības izdrukas 183

T

taisnais papīra ceļš 87
TCP/IP

IPv4 parametru manuāla

konfigurēšana 67

IPv6 parametru manuāla

konfigurēšana 68

TCP/IP iestatījumi

30

tehniskais atbalsts

apkalpošanas informācijas

veidlapa 210

izstrādājuma atkārtota

iepakošana 209

tiešsaiste 208

tehniskās prasības

elektrībai un skaņai 213

teksts, problēmu risināšana

izplūdusi 185
nepareizas formas

rakstzīmes 183

temperatūras specifikācijas 214
tiešsaistes atbalsts 208
tīkla

parole, iestatīšana 67
parole, mainīšana 67

tīkla pārvaldīšana 67
tīkli

apakštīkla maska 67
AppleTalk 69
atbalstītie protokoli 65
diagnostika 34
drošība 30, 66
ierīces atrašana 65
iestatījumi 30
IPv4 adrese 67
IPv6 adrese 68
konfigurēšana 65
Macintosh iestatījumi 57
noklusējuma vārteja 67
protokoli 30
protokolu atspējošana 69
saites ātruma iestatījumi 36

tīkls

iestatījumi, apskatīšana 67
iestatījumi, mainīšana 67

tīklu

HP Web Jetadmin 114
IP adresēšana 66
ziņojumapmaiņa un

pārvaldība 65

tīmekļa vietnes

ziņojumi par viltojumiem 118

Tīmekļa vietnes

klientu atbalsts 208
Macintosh klientu atbalsts 208
universālais drukāšanas

draiveris 44

tīrīšana

ārpuse 134

tonera kasetnes. Sk. printera

kasetnes

toneris

blīvuma iestatījums 56

tonerisizdrukas kvalitāte

, problēmu risināšana 182

traipi, problēmu risināšana 181,

184

traucejummeklēšana

papīra apstrādes

problēmas 175

traucējummeklēšana

drukāšana no dažādiem

avotiem, izmantojot USB,
problēmas 189

Izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

pārbaužu saraksts 140
tiešā savienojuma

problēmas 188

tīkla problēmas 188
tukšas lapas 187

tukšas lapas

traucējummeklēšana 187

U

universālais drukāšanas

draiveris 44

UNIX programmatūra 51
USB atmiņas ierīces

drukāšana no 95

USB ierīces

instalēšana 128

USB kabelis, detaļas numurs 200
USB konfigurācija 64
USB ports

problēmrisināšana 187
problēmu novēršana

Macintosh 195

utilizēšana kalpošanas laika

beigās 219

utilizēšana, kalpošanas laika

beigas 219

uzglabāšana

drukas kasetnes 118

uzglabāšana, darbs

Macintosh iestatījumi 56

uzglabātie darbi

drošība 116

uzlīmes

izdruku uztvērējs,

atlasīšana 87

uztvērēja, izvada

ietilpība 77

uztvērēji, izdruka

atlasīšana 87

uztvērēji, izdruku

atrašanās vieta 8

Ū

ūdenszīmes

Windows 100

V

vadības panelis

displejs 12
drošība 116
iestatījumi 46, 54
indikatori 12
papīra veidi 76
pogas 12
tīrīšanas lapa, drukāšana 134
ziņojumi, veidi 143

vadības paneļa

atrašanās vieta 8

vadības paneļa izvēlnes

atiestatīšana 36
darba izgūšana 16
diagnostika 38
drukas kvalitāte 23
drukāšana 21
EIO <X> Jetdirect izvēlne 30
I/O (padeve/izvade) 30

232 Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image

iegultais Jetdirect 30
iekārtas konfigurēšana 21
informācija 18
materiālu pārvaldība 20
papīra apstrāde 19
PCL apakšizvēlne 22
piekļūšana 12, 14
Show Me How (Kā to darīt) 15
sistēmas iestatīšana 26

vairākas lappuses katrā lapā

Windows 100

vāciņa lappuses 58, 99
vārteja, noklusējuma

iestatīšana 67

veidlapu papīrs, ielāde 103
veltnītis, atkārtojošie defekti 186
vide

lappuses uz vienas

loksnes 59

pielāgots izmērs, Macintosh

iestatījumi 58

pirmā lappuse 58

vides aizsardzības

programma 217

viltojumu piegādātāji 118
viltojumu uzticības tālrunis 118
viļņots papīrs, problēmu

risināšana 183

W

Web Jetadmin

programmaparatūras

atjauninājumi 137

Web vietas

materiālu drošības datu lapa

(MSDS) 220

Web vietnes

HP Web Jetadmin,

lejupielādēšana 114

Windows

atbalstītās

operētājsistēmas 42

atbalstītie draiveri 43
draivera iestatījumi 47
problēmu risināšana 192
universālais drukāšanas

draiveris 44

Windows programmatūras

atinstalēšana 48

Z

ziņojumapmaiņa, tīkls 65
ziņojumi

e-pasta ziņojumi 57
indikatori, vadības panelis 12
veidi 143

LVWW

Alfabētiskais rādītājs 233

background image

234 Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image
background image

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE524-90929*

*CE524-90929*

CE524-90929