HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Atkārtoti iepakojiet iekārtu

background image

Atkārtoti iepakojiet iekārtu

Ja HP Klientu apkalpošanas centrs konstatēs, ka jūsu ierīce ir jānosūta atpakaļ HP remontdarbu
veikšanai, veiciet turpmāk norādītās darbības, lai pirms ierīces nosūtīšanas to iepakotu.

UZMANĪBU!

Ja nepareiza iepakojuma dēļ ierīcei transportēšanas laikā rodas bojājumi, par tiem

atbildīgs ir klients.

1.

Izņemiet un saglabājiet visas DIMM kartes, kas iegādātas un uzstādītas iekārtā.

UZMANĪBU!

Statiskās elektrības lādiņš var izraisīt elektronisko daļu bojājumus. Strādājot ar

DIMM, izmantojiet antistatisko aproci vai arī bieži pieskarieties DIMM antistatiskā iepakojuma
virsmai un pēc tam pieskarieties iekārtas atsegtajām metāla daļām. Informāciju par to, kā izņemt
DIMM, skatiet

Atmiņas instalēšana 123. lpp.

.

2.

Izņemiet un noglabājiet drukas kasetni.

UZMANĪBU!

Ir ārkārtīgi svarīgi pirms iekārtas transportēšanas izņemt drukas kasetnes. Ja

transportēšanas laikā ierīcē būs kasetne, no tās iztecēs toneris, kas pārklās iekārtas motoru un
citas detaļas.

Lai novērstu drukas kasetnes bojājumus, nepieskarieties tās rullītim un noglabājiet drukas kasetni
tās sākotnējā iepakojuma materiālā vai tā, lai to neapspīdētu gaisma.

3.

Izņemiet un saglabājiet strāvas kabeli, saskarnes kabeli un papildpiederumus, piemēram, EIO
karti.

4.

Ja iespējams, nosūtiet arī 50 līdz 100 papīra lokšņu vai cita drukas materiāla paraugus, kas nav
izdrukājušies pareizi.

5.

Ja atrodaties ASV, zvaniet HP klientu apkalpošanas dienestam, lai pieprasītu jaunu iepakojuma
materiālu. Citās teritorijās, ja iespējams, izmantojiet sākotnējo iepakojuma materiālu. Hewlett-
Packard iesaka apdrošināt transportējamo aprīkojumu.

LVWW

Atkārtoti iepakojiet iekārtu 209