HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Pašreizējā drukas darba apturēšana no iekārtas vadības paneļa

background image

Pašreizējā drukas darba apturēšana no iekārtas vadības paneļa

1.

Vadības panelī nospiediet apturēšanas pogu .

2.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai izgaismotu ATCELIET PĒDĒJO DARBU opciju, un pēc tam
nospiediet

Labi

pogu.