HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Pašreizējā drukas darba apturēšana no lietojumprogrammatūras

background image

Pašreizējā drukas darba apturēšana no lietojumprogrammatūras

Pēc drukas darba nosūtīšanas ekrānā uz īsu brīdi parādās dialoglodziņš, kas ļauj atcelt drukas darbu.

Ja no programmatūras iekārtai ir nosūtīti vairāki pieprasījumi, iespējams, tie gaidīs drukas rindā
(piemēram, programmā Windows Print Manager (Windows drukas pārvaldnieks)). Norādījumus par to,
kā atcelt drukas pieprasījumu no datora, skatiet programmatūras dokumentācijā.

Ja drukas uzdevums gaida drukas uzdevumu rindā vai drukas spolētājā, dzēsiet uzdevumu tur.

1.

Windows XP, Windows Server 2003, un Windows Server 2008 (lietojot noklusējuma Start
(Sākt) izvēlnes skatu):
noklikšķiniet Start (Sākt), pēc tam – Settings (Iestatījumi) un tad –
Printers and Faxes (Printeri un faksi).

vai

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, un Windows Server 2008 (lietojot
parasto Start (Sākt) izvēlnes skatu):
noklikšķiniet Start (Sākt), pēc tam – Settings (iestatījumi)
un tad – Printers (Printeri).

vai

Windows Vista: Noklikšķiniet uz Start (Sākt), uz Control Panel (Vadības panelis) un pēc tam
kategorijā Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa) noklikšķiniet uz Printer (Printeris).

2.

Printeru sarakstā veiciet dubultklikšķi uz šīs iekārtas nosaukuma, lai atvērtu drukas uzdevumu
rindu vai drukas spolētāju.

3.

Atlasiet drukas darbu, kuru vēlaties atcelt un nospiediet

Delete

(Dzēst).

98

Nodaļa 8 Drukas uzdevumi

LVWW