HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Dokumenta noformēšanas opciju iestatīšana

background image

Dokumenta noformēšanas opciju iestatīšana

Lai veiktu turpmākos uzdevumus, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet cilni Finishing (Beigt).

100 Nodaļa 8 Drukas uzdevumi

LVWW

background image

Kā rīkoties

Darbības soli pa solim

Manuālā drukāšana uz abām pusēm (divpusīgā drukāšana)

PIEZĪME

Šī informācija attiecas uz produktiem, kuriem nav

automātiskā divpusīgā drukāšana.

1.

Ievietojiet papīru 1. padevē ar apdrukājamo pusi uz
augšu vai 2. padevē ar apdrukājamo pusi uz leju.

2.

Printera draiverī atlasiet izvēles rūtiņu Print on both
sides (manually)
(Drukāt uz abām pusēm (manuāli)). Ja
dokuments tiks iesiets augšējā griezumā, atlasiet izvēles
rūtiņu Flip pages up (Apgriezt lappuses uz augšu).

3.

Noklikšķiniet uz pogas OK, lai drukātu darba pirmo pusi.

4.

Izņemiet izdrukāto lapu kaudzīti no izdrukas uztvērēja un
ar apdrukāto pusi uz leju ievietojiet 1. padevē, vai arī ar
apdrukāto pusi uz leju - 2. padevē.

5.

Nospiediet

Labi

pogu, lai drukātu otru darba pusi.

Automātiski drukāt uz abām pusēm (divpusīgā drukāšana)

PIEZĪME

Šī informācija attiecas uz produktiem, kuriem ir

automātiskā divpusīgā drukāšana.

1.

Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz augšu
2. padevē.

2.

Printera draiverī atlasiet izvēles rūtiņu Print on both
sides
(Drukāt uz abām pusēm). Ja dokuments tiks iesiets
augšējā griezumā, atlasiet izvēles rūtiņu Flip pages up
(Apgriezt lappuses uz augšu).

3.

Noklikšķiniet uz pogas OK, lai veiktu drukas darbu.

Bukleta drukāšana

a) atlasiet izvēles rūtiņu Print on both sides (Drukāt uz abām
pusēm). b) nolaižamajā sarakstā Booklet layout (Bukleta
izkārtojums) noklikšķiniet uz opcijas Left binding (Iesiešana
kreisajā pusē) vai Right binding (Iesiešana labajā pusē).
Iestatījums Pages per sheet (Lappuses uz vienu loksni)
automātiski maina 2 lappuses uz vienu loksni.

LVWW

Windows printera draivera iespēju izmantošana 101

background image

Kā rīkoties

Darbības soli pa solim

Vairāku lappušu drukāšana katrā lapā

a) atlasiet katrā lapā drukājamo lappušu skaitu, izmantojot
nolaižamo sarakstu Pages per sheet (Lappuses katrā lapā);
b) atlasiet pareizās opcijas Print page borders (Drukājamo
lappušu robežas), Page order (Lappušu secība) un
Orientation (Orientācija).

Lappuses orientācijas atlase

a) laukā Orientation (Orientācija) atlasiet opciju Portrait
(Portretorientācija) vai Landscape (Ainavorientācija). b) lai
drukātu lappuses attēlu apgrieztu otrādi, atlasiet opciju Rotate
by 180 degrees
(Pagriezt par 180 grādiem).