HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Drukāšanas papildopciju iestatīšana

background image

Drukāšanas papildopciju iestatīšana

Lai veiktu turpmākos uzdevumus, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet cilni Advanced (Papildu).

Kā rīkoties

Darbības soli pa solim

Drukāšanas papildopciju atlase

Jebkurā sadaļā noklikšķiniet esošu opciju, lai aktivizētu
nolaižamo sarakstu un mainītu iestatījumu.

Izdrukāto kopiju skaita maiņa

PIEZĪME

Ja izmantotā programmatūra nenodrošina iespēju

izdrukāt noteiktu eksemplāru skaitu, eksemplāru skaitu varat
mainīt draiverī.

Šī iestatījuma maiņa ietekmē izdrukāto kopiju skaitu visos
drukas darbos. Pēc drukāšanas darba izpildes atjaunojiet
sākotnējo iestatījuma vērtību.

Atveriet sadaļu Paper/Output (Papīrs/izvade) un pēc tam
norādiet izdrukājamo kopiju skaitu. Ja atlasāt skaitu 2 vai
vairāk, ir iespējams izvēlēties lapu sakopošanas (grupēšanas)
opciju.

Katram drukas darbam veidlapu vai iepriekš apdrukāto papīru
ievietojiet padevē vienā un tajā pašā veidā neatkarīgi no tā, vai
drukājat uz vienas puses vai abām pusēm;

a) atveriet sadaļu Document Options (Dokumenta opcijas) un
pēc tam – sadaļu Printer Features (Printera funkcijas);
b) nolaižamajā sarakstā Alternative Letterhead Mode
(Alternatīvs veidlapu režīms) atlasiet On (Ieslēgt); c) ierīcē
papīru vienmēr ievietojiet tādā pašā veidā kā drukāšanai uz
abām pusēm.

Lapu drukāšanas secības maiņa

a) atveriet sadaļu Document Options (Dokumenta opcijas) un
pēc tam atveriet sadaļu Layout Options (Izkārtojuma opcijas);
b) nolaižamajā sarakstā Page Order (Lapu secība) atlasiet
Front to Back (No sākuma uz baigām), lai drukātu tādā pašā
secībā, kā lapas ir izkārtotas dokumentā, vai atlasiet Back to
Front
(No beigām uz sākumu), lai lapas drukātu apgrieztā
secībā.

LVWW

Windows printera draivera iespēju izmantošana 103

background image

104 Nodaļa 8 Drukas uzdevumi

LVWW

background image

9