HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Efektu iestatīšana dokumentā

background image

Efektu iestatīšana dokumentā

Lai veiktu turpmākos uzdevumus, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet cilni Effects (Efekti).

Kā rīkoties

Darbības soli pa solim

Lapas mērogošana, lai to ietilpinātu atlasītajā papīra izmērā

Noklikšķiniet Print document on (Drukāt dokumentu uz) un
pēc tam atlasiet izmēru nolaižamajā sarakstā.

Lapas mērogošana procentuālā daļā no faktiskā izmēra

Noklikšķiniet % no faktiskā izmēra un pēc tam norādiet
procentus vai regulējiet ar slīdjoslu.

Ūdenszīmes izdruka

a) atlasiet ūdenszīmi nolaižamajā sarakstā Watermarks
(Ūdenszīmes); b) lai ūdenszīmi izdrukātu tikai pirmajā lapā,
noklikšķiniet First page only (Tikai pirmajā lapā). Pretējā
gadījumā ūdenszīme tiek izdrukāta katrā lapā.

Ūdenszīmju pievienošana vai rediģēšana

PIEZĪME

Lai izpildītu šo funkciju, datorā jābūt printera

draiverim.

a) laukumā Watermarks (Ūdenszīmes) noklikšķiniet Edit
(Rediģēt). Tiek atvērts lodziņš Watermark Details
(Ūdenszīmes detaļas); b) norādiet ūdenszīmes iestatījumus
un pēc tam noklikšķiniet OK (Labi).