HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Papīra un kvalitātes opciju iestatīšana

background image

Papīra un kvalitātes opciju iestatīšana

Lai veiktu turpmākos uzdevumus, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet cilni Paper/Quality (Papīrs/
kvalitāte).

Kā rīkoties

Darbības soli pa solim

Papīra izmēra atlase

Atlasiet izmēru nolaižamajā sarakstā Paper size (Papīra
izmērs).

LVWW

Windows printera draivera iespēju izmantošana

99

background image

Kā rīkoties

Darbības soli pa solim

Pielāgota papīra izmēra atlase

a) noklikšķiniet Custom (Pielāgots). Tiek atvērts dialoglodziņš
Custom Paper Size (Pielāgots papīra izmērs); b) ierakstiet
pielāgota izmēra nosaukumu, norādiet izmērus un
noklikšķiniet OK (Labi).

Papīra avota atlase

Atlasiet padeves paplāti nolaižamajā sarakstā Paper source
(Papīra avots).

Papīra veida atlase

Atlasiet veidu nolaižamajā sarakstā Paper type (Papīra veids).

Vāciņu drukāšana uz atšķirīga papīra

Pirmās vai pēdējās lappuses drukāšana uz atšķirīga papīra

a) laukumā Special pages (Īpašas lappuses) noklikšķiniet
Covers (Vāciņi) vai Print pages on different paper (Drukāt
lappuses uz atšķirīga papīra) un pēc tam noklikšķiniet uz
Settings (Iestatījumi); b) atlasiet kādu opciju, lai drukātu tukšu
vai iepriekš apdrukātu priekšējo vāciņu, aizmugures vāciņu vai
abus. Vai arī atlasiet opciju pirmās vai pēdējās lappuses
drukāšanai uz atšķirīga papīra; c) atlasiet kādu opciju
nolaižamajos sarakstos Paper source (Papīra avots) un
Paper type (Papīra veids) un pēc tam noklikšķiniet Add
(Pievienot); d) noklikšķiniet OK (Labi).

Drukāto attēlu izšķirtspējas regulēšana

Laukumā Print Quality (Izdruku kvalitāte) nolaižamajā
sarakstā atlasiet kādu no opcijām. Izmantojiet printera draivera
tiešsaistes palīdzību, lai saņemtu informāciju par katru
piedāvāto opciju.

Iestatīt uzmetuma drukas drukāšanu

Laukumā Print Quality (Izdruku kvalitāte) noklikšķiniet
EconoMode (Ekonomiskais režīms).