HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Saglabāta darba drukāšana

background image

Saglabāta darba drukāšana

1.

Ja iekārtai ir ciparu tastatūra, nospiediet uz mapes pogas

, lai atvērtu izvēlni IZGŪT DARBU.

vai

Nospiediet

Izvēlne

pogu . Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai iezīmētu izvēlni IZGŪT DARBU,

un pēc tam nospiediet

Labi

pogu.

2.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu savu lietotāja vārdu, un pēc tam nospiediet

Labi

pogu.

LVWW

Darbu saglabāšanas funkciju izmantošana

93

background image

3.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu darba nosaukumu, un pēc tam nospiediet

Labi

pogu.

Tiek izgaismota DRUKĀT vai DRUKĀT UN DZĒST opcija.

4.

Nospiediet

Labi

pogu, lai atlasītu DRUKĀT vai DRUKĀT UN DZĒST opciju.

5.

Ja darbam nepieciešams PIN kods, izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet augšup vērsto
bultiņu vai uz lejup vērsto bultiņu , lai ievadītu PIN kodu, un pēc tam nospiediet pogu

Labi

.

PIEZĪME

Ja PIN koda ievadīšanai izmantojat augšup vērsto bultiņu vai lejup vērsto bultiņu ,

tad pēc katra cipara nospiediet

Labi

pogu.

6.

Lai drukātu darba saglabāšanas laikā draiverī noteikto eksemplāru skaitu, nospiediet

Labi

pogu,

lai atlasītu opciju.

vai

Lai drukātu citādu eksemplāru skaitu nekā to, kas tika noteikts draiverī darba saglabāšanas laikā,
izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto bultiņu , lai
atlasītu eksemplāru skaitu, un tad nospiediet uz pogas

Labi

.