HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Saglabāta darba izdzēšana

background image

Saglabāta darba izdzēšana

PIEZĪME

Nosūtot darbu, kas saglabāts ar tādu pašu lietotājvārdu un nosaukumu kā iepriekšējais

darbs, iekārta pievienos darba nosaukuma beigās skaitli. Lai pārrakstītu iepriekšējo darbu, izmantojiet
printera draivera opciju Aizvietot pašreizējo failu. Ja darbs nav jau saglabāts ar to pašu lietotājvārdu
un nosaukumu un iekārtai vajadzīga papildu vieta, tad tā var izdzēst citus saglabātos darbus, sākot ar
vecāko. Saglabājamo darbu skaitu var mainīt izvēlnē SISTĒMAS IESTATĪŠANA iekārtas vadības
panelī.

Darbu var izdzēst vadības panelī, iebūvētajā tīmekļa serverī vai programmatūrā HP Web Jetadmin. Lai
izdzēstu darbu vadības panelī, veiciet zemāk norādītās darbības:

1.

Ja iekārtai ir ciparu tastatūra, nospiediet uz mapes pogas

, lai atvērtu izvēlni IZGŪT DARBU.

vai

Nospiediet

Izvēlne

pogu . Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai iezīmētu IZGŪT DARBU izvēlni,

un pēc tam nospiediet

Labi

pogu.

2.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu savu lietotāja vārdu, un pēc tam nospiediet

Labi

pogu.

3.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu darba nosaukumu, un pēc tam nospiediet

Labi

pogu.

4.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai izgaismotu DZĒST opciju, un pēc tam nospiediet

Labi

pogu.

5.

Ja darbam nepieciešams PIN kods, izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet augšup vērsto
bultiņu vai uz lejup vērsto bultiņu , lai ievadītu PIN kodu, un pēc tam nospiediet pogu

Labi

.

PIEZĪME

Ja PIN koda ievadīšanai izmantojat augšup vērsto bultiņu vai lejup vērsto bultiņu ,

tad pēc katra cipara nospiediet

Labi

pogu.

6.

Darbiem, kuriem nepieciešams PIN kods, nospiediet pogu

Labi

, lai apstiprinātu, ka vēlaties dzēst

darbu.

94

Nodaļa 7 Iekārtas funkciju izmantošana

LVWW