HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Drukāšanai no dažādiem avotiem, izmantojot USB

background image

Drukāšanai no dažādiem avotiem, izmantojot USB

Šī iekārtā piedāvā drukāšanai no dažādiem avotiem, izmantojot USB, lai varētu ātri drukāt failus,
nenosūtot tos no datora. Iekārta atbalsta standarta USB atmiņas ierīces USB portā iekārtas priekšpusē.
Var drukāt šādus faila tipus:

.PDF

.PCL

.PS

1.

Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB portā iekārtas priekšpusē.

2

1

3

2

1

3

2.

Atvērsies izvēlne USB STORAGE (USB ATMIŅA). Nospiediet augšup vērsto bultiņu vai lejup
vērsto bultiņu , lai iezīmētu mapes nosaukumu vai darba nosaukumu, un tad nospiediet pogu

Labi

.

3.

Izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet augšup vērsto bultiņu vai lejup vērsto bultiņu lai
izvēlētos drukājamo eksemplāru skaitu, un tad nospiediet pogu

Labi

.

4.

Lai drukātu nākamos failus, nospiediet pogu

Labi

, lai atgrieztos izvēlnēUSB STORAGE (USB

ATMIŅA).

5.

Izņemiet izdrukāto darbu no izdrukas uztvērēja un izņemiet USB atmiņas ierīci.

PIEZĪME

Uz īsu brīdi parādīsies izvēlne USB STORAGE (USB ATMIŅA) un tad iekārta atgriezīsies

stāvoklī Gatavs. Lai vēlreiz atvērtu izvēlni, atveriet izvēlni IZGŪT DARBU un tad USB STORAGE (USB
ATMIŅA)
.

LVWW

Drukāšanai no dažādiem avotiem, izmantojot USB

95

background image

96

Nodaļa 7 Iekārtas funkciju izmantošana

LVWW

background image

8