HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Atmodas laika iestatīšana

background image

Atmodas laika iestatīšana

1.

Nospiediet

Izvēlne

pogu .

2.

Atveriet katru no tālāk uzskaitītajām izvēlnēm. Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai iezīmētu
to un tad nospiediet pogu

Labi

, lai to atlasītu.

a.

KONFIGURĒJIET IERĪCI

b.

SISTĒMAS IESTATĪŠANA

c.

ATMOŠANĀS LAIKS

3.

Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu / , lai atlasītu nedēļas dienu, un pēc tam
nospiediet pogu

Labi

.

4.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai atlasītu PIELĀGOTS iestatījumu, un pēc tam nospiediet

Labi

pogu.

5.

Izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet augšup vērsto bultiņu vai lejup vērsto bultiņu / , lai
atlasītu stundas, minūtes un AM vai PM iestatījumus. Nospiediet

Labi

pogu pēc katras izvēles.

6.

Nospiediet

Labi

pogu, lai atvērtu APPLY TO ALL DAYS (Attiecināt uz visām dienām) izvēlni.

7.

Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu / , lai atlasītu vai iestatījumu, un pēc tam
nospiediet

Labi

pogu.

8.

Ja jūs atlasiet NO (Nē), izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu / , lai iestatītu
ATMOŠANĀS LAIKS iestatījumus pārējām nedēļas dienām, un pēc tam nospiediet

Labi

pogu, lai

apstiprinātu katru izvēli.

9.

Nospiediet

Izvēlne

pogu .

92

Nodaļa 7 Iekārtas funkciju izmantošana

LVWW