HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Iestatiet reāllaika pulksteni

background image

Iestatiet reāllaika pulksteni

Izmantojiet reāllaika pulksteņa funkcijas, lai iestatītu datuma un laika iestatījumus. Informācija par
datumu un laiku ir pievienota uzkrātajiem drukas uzdevumiem, tādēļ jūs varat noteikt pēdējās
versijas.

Piekļūstiet izvēlnei DATUMS/
LAIKS

1.

Nospiediet

Izvēlne

pogu

.

2.

Atveriet katru no tālāk uzskaitītajām izvēlnēm. Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas

, lai iezīmētu to un tad nospiediet pogu

Labi

, lai to atlasītu.

a.

KONFIGURĒJIET IERĪCI

b.

SISTĒMAS IESTATĪŠANA

c.

DATUMS/LAIKS

Iestatiet datumu

1.

Izvēlnē DATUMS/LAIKS iezīmējiet un atlasiet izvēlni DATUMS.

2.

Izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet augšup vērsto bultiņu vai lejup vērsto
bultiņu / , lai atlasītu gadu, mēnesi un dienu. Nospiediet

Labi

pogu pēc katras

izvēles.

Iestatiet datuma formātu

1.

Izvēlnē DATUMS/LAIKS iezīmējiet un atlasiet izvēlni DATUMA FORMĀTS.

2.

Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu / , lai atlasītu datuma formātu, un
pēc tam nospiediet

Labi

pogu.

LVWW

Ekonomiskie iestatījumi

91

background image

Iestatiet laiku

1.

Izvēlnē DATUMS/LAIKS iezīmējiet un atlasiet izvēlni LAIKS.

2.

Izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet augšup vērsto bultiņu vai lejup vērsto
bultiņu / , lai atlasītu stundas, minūtes un AM/PM iestatījumus. Nospiediet

Labi

pogu pēc katras izvēles.

Iestatiet laika formātu

1.

Izvēlnē DATUMS/LAIKS iezīmējiet un atlasiet izvēlni LAIKA FORMĀTS.

2.

Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu / , lai atlasītu laika formātu, un
pēc tam nospiediet

Labi

pogu.