HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ekonomiskais režīms

background image

Ekonomiskais režīms

Šai iekārtai ir ekonomiskā režīma opcija, kas paredzēta dokumentu melnrakstu drukāšanai. Izmantojot
ekonomisko režīmu, tiek tērēts mazāk tonera un samazinās vienas lapas izmaksas. Tajā pašā laikā
pazeminās arī izdruku kvalitāte.

HP neiesaka pastāvīgi izmantot ekonomisko režīmu. Ja ekonomisko režīmu izmanto pastāvīgi, toneris
var kalpot ilgāk nekā drukas kasetnes mehāniskās sastāvdaļas. Ja šādā gadījumā sāk pasliktināties
izdruku kvalitāte, drukas kasetne būs jānomaina pat tad, ja tajā vēl būs palicis toneris.

Ieslēdziet vai izslēdziet ekonomisko režīmu jebkurā no tālāk aprakstītajiem veidiem:

Iekārtas vadības panelī izvēlieties izvēlni KONFIGURĒJIET IERĪCI un tad apakšizvēlni DRUKAS
KVALITĀTE
. Pēc noklusējuma ekonomiskais režīms ir izslēgts.

Iegultajā tīmekļa serverī atveriet cilni Settings (Iestatījumi) un izvēlieties opciju Configure
Device
(Konfigurēt iekārtu). Atrodiet apakšizvēlni Print Quality (Izdruku kvalitāte).

HP printera utilītprogrammā Macintosh datoram noklikšķiniet uz Configuration Settings
(Konfigurācijas iestatījumi) un tad uz Economode & Toner Density (Ekonomiskais režīms un
tonera blīvums).

Windows PCL printera draiverī atveriet cilni Paper/Quality (Papīrs/kvalitāte) un izvēlieties opciju
EconoMode (Ekonomiskais režīms).