HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Miega aizkaves iestatīšana

background image

Miega aizkaves iestatīšana

1.

Nospiediet

Izvēlne

pogu .

2.

Atveriet katru no tālāk uzskaitītajām izvēlnēm. Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai iezīmētu
to un tad nospiediet pogu

Labi

, lai to atlasītu.

a.

KONFIGURĒJIET IERĪCI

b.

SISTĒMAS IESTATĪŠANA

c.

MIEGA AIZKAVĒŠANA

3.

Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu / , lai atlasītu laika formātu, un pēc tam
nospiediet

Labi

pogu.

4.

Nospiediet

Izvēlne

pogu .

90

Nodaļa 7 Iekārtas funkciju izmantošana

LVWW