HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Miega režīma atspējošana vai iespējošana

background image

Miega režīma atspējošana vai iespējošana

1.

Nospiediet

Izvēlne

pogu .

2.

Atveriet katru no tālāk uzskaitītajām izvēlnēm. Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai iezīmētu
to un tad nospiediet pogu

Labi

, lai to atlasītu.

a.

KONFIGURĒJIET IERĪCI

b.

ATIESTATĪJUMI

c.

MIEGA REŽĪMS

3.

Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu / , lai atlasītu IESLĒGTS vai IZSLĒGTS
iestatījumu, un pēc tam nospiediet

Labi

pogu.

4.

Nospiediet

Izvēlne

pogu .