HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Darbu saglabāšana

background image

Darbu saglabāšana

Drukas darbus ir iespējams saglabāt ierīces atmiņā, lai tos varētu izdrukāt jebkurā laikā. Atmiņā
saglabātos drukdarbus ir iespējams koplietot, vai arī izmantot tos tikai privāti.

PIEZĪME

Plašāku informāciju par drukas darbu saglabāšanas īpašībām skatiet

Darbu saglabāšanas

funkciju izmantošana 93. lpp.

1.

Izvēlnē File (Fails) (Fails) noklikšķiniet uz opcijas Print (Drukāt) (Drukāt).

2.

Atveriet izvēlni Job Storage (Darbu saglabāšana) (Darbu saglabāšana).

3.

Uznirstošajā sarakstā Job Storage Mode (Darbu saglabāšanas režīms) (Darbu saglabāšanas
režīms) atlasiet saglabātā darba veidu.

60

Nodaļa 4 Iekārtas izmantošana sistēmā Macintosh

LVWW

background image

4.

Lai lietotu pielāgotu lietotājvārdu vai darba nosaukumu, noklikšķiniet uz pogas Custom
(Pielāgots)
un ievadiet lietotājvārdu vai darba nosaukumu.

Atlasiet izmantojamo opciju, ja citam saglabātajam darbam jau ir piešķirts tāds pats nosaukums.

Use Job Name + (1 - 99) (Lietot darba
nosaukumu + (1 - 99))

Pievienojiet darba nosaukuma beigās unikālu skaitli.

Replace Existing File (Aizvietot
pašreizējo failu)

Pārrakstiet pašreiz saglabātajam darbam pa virsu jauno.

5.

Ja 3. solī atlasījāt opciju Stored Job (Saglabāts atmiņā) (Saglabātais darbs) vai Personal Job
(Privātais darbs)
(Personīgais darbs), varat aizsargāt darbu ar PIN. Laukā Use PIN to Print
(Lietot PIN drukāšanai)
(Lietot PIN drukāšanai) ierakstiet četru ciparu skaitli. Ja citi cilvēki
mēģinās drukāt šo darbu, ierīce prasīs ievadīt PIN skaitli.