HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Drukājiet uz lapaspuses abām pusēm (divpusīgā drukāšana)

background image

Drukājiet uz lapaspuses abām pusēm (divpusīgā drukāšana)

Lietojiet automātisko duplekso drukāšanu

1.

Ievietojiet vienā no padevēm pietiekami daudz papīra, lai varētu veikt drukdarbu. Ja nepieciešams
izmantot īpašu papīru, piemēram, veidlapas, ievietojiet to kādā no šiem veidiem:

1. padevē ievietojiet veidlapu papīru ar apdrukāto pusi uz augšu, augšējo malu pa priekšu.

Visās pārējās padevēs ievietojiet veidlapu papīru ar apdrukāto pusi uz leju un ar augšējo malu
padeves priekšpusē.

2.

Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).

3.

Atveriet izvēlni Layout (Izkārtojums).

4.

Izvēlnē Two-Sided (Abpusēji) atlasiet vai nu Long-Edge Binding (Iesiešana pa garajām malām),
vai Short-Edge Binding (Iesiešana pa īsajām malām).

5.

Noklikšķiniet Print (Drukāt).

Drukāt uz abām pusēm manuāli

1.

Ievietojiet vienā no padevēm pietiekami daudz papīra, lai varētu veikt drukdarbu. Ja nepieciešams
izmantot īpašu papīru, piemēram, veidlapas, ievietojiet to kādā no šiem veidiem:

1. padevē ievietojiet veidlapu papīru ar apdrukāto pusi uz augšu, augšējo malu pa priekšu.

Visās pārējās padevēs ievietojiet veidlapu papīru ar apdrukāto pusi uz leju un ar augšējo malu
padeves priekšpusē.

2.

Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).

3.

Izvēlnē Finishing (Pēcapdare) atlasiet Manually Print on 2nd Side (Manuāli drukāt otrā pusē).

4.

Noklikšķiniet uz Print (Drukāt). Ievērojiet uznirstošajā logā dotos norādījumus, kas parādās, pirms
izvades lapu ievietošanas 1. padevē, lai izdrukātu otro pusi.

5.

Atveriet iekārtu un izņemiet visu tukšo papīru no 1. padeves.

6.

Ievietojiet 1. padevē apdrukātā papīra kaudzīti ar apdrukāto pusi uz augšu un augšējo malu pa
priekšu. Otra puse jādrukā no 1. padeves.

7.

Ja parādās uzvedne, nospiediet atbilstošo vadības paneļa pogu, lai turpinātu.