HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Macintosh vidē izveidojiet un lietojiet drukāšanas sākumiestatījumus

background image

Macintosh vidē izveidojiet un lietojiet drukāšanas sākumiestatījumus

Lai atkārtotai lietošanai saglabātu pašreizējos printera draivera iestatījumus, lietojiet drukāšanas
sākumiestatījumus.

Izveidojiet drukāšanas sākumiestatījumu

1.

Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).

2.

Izvēlieties draiveri.

3.

Izvēlieties drukāšanas iestatījumus

4.

Lodziņā Presets (Sākumiestatījumi) noklikšķiniet Save As... (Saglabāt kā...) un ierakstiet
sākumiestatījuma nosaukumu.

5.

Noklikšķiniet OK (Labi).

Izmantojiet drukāšanas sākumiestatījumus

1.

Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).

2.

Izvēlieties draiveri.

3.

Lodziņā Presets (Sākumiestatījumi) izvēlieties to drukāšanas sākumiestatījumu, kuru gribat
izmantot.

PIEZĪME

Lai izmantotu printera draivera noklusējuma iestatījumus, atlasiet Standard (Standarta).