HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Pārveidojiet dokumentu izmērus vai drukājiet uz pielāgota papīra izmēra

background image

Pārveidojiet dokumentu izmērus vai drukājiet uz pielāgota papīra izmēra

Var noteikt dokumenta mērogu, lai piemērotu dažāda lieluma papīriem.

1.

Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).

2.

Atveriet izvēlni Paper Handling (Papīra apdare).

3.

Laukumā Destination Paper Size (Papīra mērķizmērs) izvēlieties Scale to fit paper size (Noteikt
mērogu, piemērot papīra izmēram) un izvēlieties izmēru no nolaižamā saraksta.

4.

Ja vēlaties lietot papīru, kas mazāks nekā dokuments, izvēlieties Scale down only (Noteikt
mazāku mērogu).