HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Nomainiet printera draivera Macintosh iestatījumus

background image

Nomainiet printera draivera Macintosh iestatījumus

Visu drukdarbu iestatījumu
mainīšana pirms programmatūra tiek
aizvērta

Visu drukdarbu noklusējuma
iestatījumu maiņa

Ierīces konfigurācijas iestatījumu
maiņa

1.

Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet
Print (Drukāt).

2.

Iestatījumu maiņa dažādās
izvēlnēs

1.

Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet
Print (Drukāt).

2.

Iestatījumu maiņa dažādās
izvēlnēs

3.

Izvēlnē Presets (Iepriekšējie
iestatījumi) noklikšķiniet Save as
(Saglabāt kā) un ierakstiet
iepriekšējā iestatījuma nosaukumu.

Šie iestatījumi tiek saglabāti izvēlnē
Presets (Sākumiestatījumi). Lai lietotu
jaunos iestatījumus, katru reizi, kad
atverat programmu un drukājat, jāizvēlas
saglabātās sākumiestatījumu opcijas.

Mac OS X V10.3 vai Mac OS X V10.4

1.

Izvēlnē Apple noklikšķiniet System
Preferences
(Sistēmas
preferences) un pēc tam Print &
Fax
(Printeris un fakss).

2.

Noklikšķiniet Printer Setup
(Drukāšanas iestatījumi).

3.

Noklikšķiniet izvēlni Installable
Options
(Instalēšanas opcijas).

Mac OS X V10.5

1.

Izvēlnē Apple noklikšķiniet System
Preferences
(Sistēmas
preferences) un pēc tam Print &
Fax
(Printeris un fakss).

2.

Noklikšķiniet Options & Supplies
(Iespējas un izejmateriāli).

3.

Noklikšķiniet izvēlni Driver
(Draiveri).

4.

Atlasiet draiveri no saraksta un
konfigurējiet instalētās opcijas.

LVWW

Programmatūra Macintosh sistēmā

55