HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - HP Printer Utility funkcijas

background image

HP Printer Utility funkcijas

HP Printer Utility sastāv no lapām, kuras atver, noklikšķinot Configuration Settings (Konfigurācijas
iestatījumi) sarakstā. Šajā tabulā aprakstītas darbības, kuras iespējams veikt no šīm lapām.

Vienība

Apraksts

Konfigurācijas lapa

Izdrukā konfigurācijas lapu.

Piegāžu stāvoklis

Uzrāda iekārtas piegāžu stāvokli un tiešsaistes piegāžu pasūtīšanas saites.

HP atbalsts

Sniedz tehnisko palīdzību, tiešsaistes piegāžu pasūtīšana, tiešsaistes reģistrācija, kā arī
informāciju par izstrādājuma otrreizēju pārstrādi un nodošanu.

Datnes augšupielāde

Pārsūta datnes no datora uz iekārtu.

Fontu aušupielāde

Pārsūta fontu datnes no datora uz iekārtu.

Programmaparatūras
atjaunināšana

Pārsūta atjauninātas programmaparatūras datnes no datora uz iekārtu.

Dupleksa režīms

Ieslēdz automātisko divpusējo drukas režīmu.

Ekonomiskais režīms un tonera
blīvums

Ieslēdz Ekonomiskā režīma iestatījumu, lai taupītu toneri vai regulētu tonera blīvumu.

Izšķirtspēja

Maina izšķirtspējas iestatījumus, arī REt iestatījumu.

Bloķēt resursus

Bloķē vai atbloķē uzglabāšanas ierīces, piemēram, cieto disku.

Saglabātie darbi

Pārvalda drukāšanas darbus, kas ir saglabāti iekārtas cietajā diskā.

Padevju konfigurācija

Maina padevju klusējuma iestatījumus

IP iestatījumi

Maina iekārtas tīkla iestatījumus un nodrošina pieeju iegultajam tīmekļa serverim.

56

Nodaļa 4 Iekārtas izmantošana sistēmā Macintosh

LVWW

background image

Vienība

Apraksts

Bonjour iestatījumi

Ļauj ieslēgt un izslēgt Bonjour atbalstu vai mainīt iekārtas pakalpojuma nosaukumu, kas
ir ierakstīts tīkla sarakstā.

Papildiestatījumi

Nodrošina pieeju iegultajam tīmekļa serverim.

E-pasta brīdinājumi

Konfigurē iekārtu sūtīt e-pasta paziņojumus par noteiktiem notikumiem.