HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Vadības paneļa izvēlņu bloķēšana

background image

Vadības paneļa izvēlņu bloķēšana

Iespējams bloķēt dažādas vadības paneļa izvēlnes, izmantojot iegulto tīmekļa serveri.

1.

Atveriet iegulto tīmekļa serveri, ierakstot iekārtas IP adresi tīmekļa pārlūka adreses joslā.

2.

Noklikšķiniet uz cilnes Iestatījumi (Iestatījumi) un tad uz saites Drošība (Drošība).

3.

Noklikšķiniet uz pogas Device Security Settings (Ierīces drošības iestatījumi) (Iekārtas
drošības iestatījumi).

116 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

4.

Laukā Control Panel Access Lock (Vadības paneļa pieejas bloķēšana) (Vadības paneļa
pieejas bloķēšana) izvēlieties vēlamo drošības līmeni.

Drošības līmenis

Bloķētās izvēlnes

Minimum Menu Lock (Minimāla
izvēlnes bloķēšana)

Lai piekļūtu izvēlnei IZGŪT DARBU, jāievada PIN kods.

Izvēlne SISTĒMAS IESTATĪŠANA ir bloķēta.

Izvēlne I/O ir bloķēta.

Izvēlne ATIESTATĪJUMI ir bloķēta.

Moderate Menu Lock (Mērena
izvēlnes bloķēšana)

Lai piekļūtu izvēlnei IZGŪT DARBU, jāievada PIN kods.

Izvēlne KONFIGURĒJIET IERĪCI ir bloķēta (visas apakšizvēlnes).

Izvēlne DIAGNOSTIKA ir bloķēta.

Intermediate Menu Lock (Vidēja
izvēlnes bloķēšana)

Lai piekļūtu izvēlnei IZGŪT DARBU, jāievada PIN kods.

Izvēlne RĪKOŠANĀS AR PAPĪRU ir bloķēta.

Izvēlne KONFIGURĒJIET IERĪCI ir bloķēta (visas apakšizvēlnes).

Izvēlne DIAGNOSTIKA ir bloķēta.

Maximum Menu Lock (Maksimāla
izvēlnes bloķēšana)

Lai piekļūtu izvēlnei IZGŪT DARBU, jāievada PIN kods.

Izvēlne INFORMĀCIJA ir bloķēta.

Izvēlne RĪKOŠANĀS AR PAPĪRU ir bloķēta.

Izvēlne KONFIGURĒJIET IERĪCI ir bloķēta (visas apakšizvēlnes).

Izvēlne DIAGNOSTIKA ir bloķēta.

5.

Noklikšķiniet uz pogas Lietot (Piemērot).