HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - HP Web Jetadmin programmatūras izmantošana

background image

HP Web Jetadmin programmatūras izmantošana

HP Web Jetadmin ir Web bāzētas programmatūras risinājums attālajai instalācijai, pārraudzībai un ar
tīklu saistīto perifēriju problēmu novēršanai. Pārvaldība ir proaktīva, atļaujot tīkla administratoriem
iespēju atrisināt problēmas pirms lietotāji jau ir no tām skarti. Lejupielādējiet šo bezmaksas, paplašinātās
pārvaldības programmatūru, atverot

www.hp.com/go/webjetadmin

.

Ierīces spraudņus var instalēt zem HP Web Jetadmin, lai nodrošinātu atbalstu specifiskajām iekārtas
funkcijām. HP Web Jetadmin programmatūra var jums automātiski ziņot par jauniem pieejamiem
spraudņiem. Product Update (Iekārtas Atjauninājuma) lapā, sekojiet norādēm, lai automātiski
pieslēgtos HP Web vietnei un instalētu jaunākos ierīces spraudņus jūsu iekārtai.

PIEZĪME

Pārlūkā jābūt iespējotai valodai Java™. Pārlūkošanu no Apple PC neatbalsta.

114 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW