HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Papīra ceļa tīrīšana

background image

Papīra ceļa tīrīšana

Izveidojiet un izmantojiet tīrīšanas lapu

1.

Nospiediet

Izvēlne

pogu .

2.

Nospiediet uz augšup vai lejup vērstās bultiņas / , lai izgaismotu KONFIGURĒJIET IERĪCI
izvēlni, un tad nospiediet

Labi

pogu.

3.

Nospiediet uz augšup vai lejup vērstās bultiņas / , lai izgaismotu DRUKAS KVALITĀTE izvēlni,
un tad nospiediet

Labi

pogu.

4.

Ja produktam nav pieejama automātiskā divpusējā druka, nospiediet uz augšup vai lejup vērstās
bultiņas / , lai izgaismotu IZVEDOT TĪRĪŠANAS LAPU izvēlni, un tad nospiediet

Labi

pogu. Ja

produktam ir automātiskā divpusējā drukāšana, pārejiet pie 5. soļa.

5.

Nospiediet uz augšup vai lejup vērstās bultiņas / , lai iezīmētu APSTRĀDĀT TĪRĪŠANAS
LAPY
opciju, un tad nospiediet

Labi

pogu. Tīrīšanas process aizņems dažas minūtes.

6.

Izmetiet izdrukāto lapu. Uzdevums ir pabeigts.

134 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW