HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana

background image

Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana

Iekārtas vadības panelī var izdrukāt informācijas lapas, kas sniedz detalizētu informāciju par iekārtu un
tās pašreizējo konfigurāciju. Varat izdrukāt arī vairākas ilustratīvās lapas, kurās parādītas iekārtas
izmantošanas visizplatītākās darbības.

Lapas veids

Lapas nosaukums

Apraksts

Informācijas lapas

DRUKĀT IZVĒLNES KARTI

Izdrukā vadības paneļa izvēlņu karti,
kurā parādīts vadības paneļa izvēlnes
vienumu izkārtojums un pašreizējie
iestatījumi.

DRUKĀT KONFIGURĀCIJU

Izdrukā iekārtas pašreizējo
konfigurāciju. Ja instalēts HP Jetdirect
drukas serveris, izdrukā arī HP Jetdirect
konfigurācijas lapu.

DRUKĀT IZEJMATERIĀLU STATUSA
LAPASPUSI

Izdrukā informāciju par aptuvenu
atlikušo izejmateriālu daudzumu: ziņo
par kopīgo apstrādāto lappušu un darbu
statistiku, sērijas numuru, lappušu skaitu
un apkopes informāciju.

HP klientu ērtībām piedāvā informāciju
par aptuvenu atlikušo izejmateriālu
daudzumu. Faktiskais atlikušo
izejmateriālu daudzuma līmenis var
atšķirties no piedāvātā aptuvenā
mērījuma.

DRUKĀT IZMANTOŠANAS
LAPASPUSI

Izdrukā lapu, kurā parādīts visu caur
iekārtu izgājušo papīra izmēru skaits,
uzskaitītas vienpusējas drukas vai
divpusējas drukas lapas un parādīts lapu
skaits.

PRINT DEMO PAGE (IZDRUKĀT
DEMONSTRĀCIJAS LAPU)

Izdrukā demonstrācijas lapu.

DRUKĀT DATNES DIREKTORIJU

Izdrukā faila direktoriju, kurā parādīta
informācija par visām instalētajām
lielapjoma atmiņas ierīcēm. Šis vienums
parādās tikai tad, ja iekārtā instalēta
lielapjoma atmiņas ierīce, kas satur
atpazītu failu sistēmu.

DRUKĀT PCL FONTU SARAKSTU

Izdrukā PCL fontu sarakstu, kurā parādīti
visi iekārtā pašreiz pieejamie PCL fonti.

DRUKĀT PS FONTU SARAKSTU

Izdrukā PS fontu sarakstu, kurā parādīti
visi iekārtā pašreiz pieejamie PS fonti.

106 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

Lapas veids

Lapas nosaukums

Apraksts

Ilustratīvās lapas

IZŅEMIET IESTRĒGUŠOS PAPĪRUS

Izdrukā lapu, kurā parādīts, kā izvilkt
iestrēgušu papīru.

IEVIETOT PADEVĒS
APDRUKĀJAMOS MATERIĀLUS

Izdrukā lapu, kurā parādīts, kā ievietot
papīru padevēs.

IEVIETOT SPECIĀLOS
APDRUKĀJAMOS MATERIĀLUS

Izdrukā lapu, kurā parādīts, kā ievietot
īpašu papīru, piemēram, aploksnes un
veidlapas.

DRUKĀT UZ ABĀM PUSĒM

Izdrukā lapu, kurā parādīts, kā izmantot
divpusējās (dupleksās) drukāšanas
funkciju.

ATBILSTOŠS PAPĪRS

Izdrukā lapu, kurā parādīti iekārtas
atbalstītie papīra veidi un izmēri.

DRUKĀT PALĪDZĪBAS
ROKASGRĀMATU

Izdrukā lapu, kurā parādītas saites uz
papildu palīdzību tīmeklī.

PRODUCT VIEWS (IERĪCES ATTĒLI)

Izdrukā lappusi, kurā aprakstītas
iekārtas sastāvdaļas.

Informācijas lapu izdrukāšana

1.

Nospiediet

Izvēlne

pogu.

2.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai izgaismotu INFORMĀCIJA izvēlni, un pēc tam nospiediet

Labi

pogu.

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu vajadzīgo informāciju, pēc tam nospiediet

Labi

, pogu, lai drukātu.

Ilustratīvo lapu izdrukāšana

1.

Nospiediet

Izvēlne

pogu.

2.

Pārliecinieties, vai izvēlne PARĀDĪT KĀ ir iezīmēta, un tad nospiediet pogu

Labi

.

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai iezīmētu vajadzīgo lapu, pēc tam nospiediet pogu

Labi

, lai drukātu.

LVWW

Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana 107