HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - HP politika saistībā ar kasetnēm, kas nav oriģinālās HP drukas kasetnes

background image

HP politika saistībā ar kasetnēm, kas nav oriģinālās HP drukas kasetnes

Hewlett-Packard Company iesaka neizmantot kasetnes, ko nav ražojis HP, - ne jaunas, ne atjaunotas
kasetnes.

PIEZĪME

Uz jebkādiem bojājumiem, kas radušies, izmantojot drukas kasetnes, ko nav izgatavojis HP,

neattiecas HP garantija un apkalpošanas līgumi.

Lai uzzinātu, kā uzstādīt jaunu HP drukas kasetni, skatiet

Drukas kasetņu nomaiņa 119. lpp.

Lai nodotu

lietotu kasetni otrreizējai pārstrādei, ievērojiet norādījumus, kas pievienoti jaunajai kasetnei. Plašāku
informāciju par otrreizēju izejvielu pārstrādi skatiet

Atgriešanas un otrreizējās pārstrādes

norādījumi 218. lpp.