HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Drukas kasetņu nomaiņa

background image

Drukas kasetņu nomaiņa

Kad drukas kasetnes aptuvenais lietošanas laiks tuvojas beigām, vadības panelī parādās ziņojums
BLACK CARTRIDGE VERY LOW (MELNĀS KASETNES LĪMENIS IR ĻOTI ZEMS). Šoreiz nav jāveic
izejmateriālu nomaiņa, ja vien drukas kvalitāte vairs nav pieņemama. Kad izejmateriāli ir sasnieguši
šādu stāvokli, HP Premium Protection Warranty (HP augstākas klases aizsardzības garantija) šim
izejmateriālam vairs nav spēkā.

Kasetnes atlikušais kalpošanas laiks ir aptuvens un var atšķirties atkarībā no drukāto dokumentu veida
un citiem faktoriem.

Produktu iespējams konfigurēt, lai apturētu tā darbību, ja parādās ziņojums BLACK CARTRIDGE
VERY LOW (MELNĀS KASETNES LĪMENIS IR ĻOTI ZEMS)
. Iespējams, ka printera kasetne joprojām
spēs nodrošināt pieņemamu drukas kvalitāti. Lai turpinātu drukāšanu, nomainiet izejmateriālu, vai arī
izmantojiet izvēlni MANAGE SUPPLIES (MATERIĀLU PĀRVALDĪBA), lai konfigurētu iekārtu turpināt
drukāšanu. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet

Izvēlne Manage supplies (Materiālu

pārvaldība) 20. lpp.

UZMANĪBU!

Ja toneris nokļūst uz apğērba, noslaukiet to ar sausu lupatu un mazgājiet apğērbu aukstā

ūdenī. Karsts ūdens veicina tonera ievilkšanos audumā.

PIEZĪME

Informācija par lietoto printera kasetņu otrreizējo pārstrādi atrodas uz printera kasetnes

kastes. Skatiet

Atgriešanas un otrreizējās pārstrādes norādījumi 218. lpp.

PADOMS

Lai skatītu šīs procedūras animāciju, atveriet šo Web vietni:

www.hp.com/go/ljp3010-

replace-print-cartridges

.

1.

Nospiediet augšējā vāka atbrīvošanas pogu un atveriet augšējo vāku.

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

LVWW

Materiālu un detaļu nomaiņa 119

background image

2.

Izņemiet izmantoto drukas kasetni no iekārtas.

2

3

3.

Izņemiet jauno drukas kasetni no iesaiņojuma. Iesaiņojumā ievietojiet izmantoto drukas kasetni,
lai nodotu pārstrādei.

4.

Satveriet printera kasetnes priekšpusi un aizmuguri un izlīdziniet toneri, viegli sakratot drukas
kasetni piecas vai sešas reizes.

UZMANĪBU!

Nepieskarieties aizvaram vai ievilcējruļļa virsmai.

120 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

5.

Noņemiet transportēšanas lenti no jaunas printera kasetnes. Izmetiet lenti saskaņā ar vietējiem
noteikumiem.

6.

Izlīdziniet printera kasetni ar sliedēm iekārtas iekšpusē un ievietojiet drukas kasetni tā, lai tā būtu
stingri novietota.

2

1

3

LVWW

Materiālu un detaļu nomaiņa 121

background image

7.

Aizveriet augšējo vāku. Pēc īsa brīža vadības panelī jāparādās ziņojumam Ready (Gatavs).

2

1

3

2

1

3

122 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

Uzstādiet atmiņu, iekšējās USB ierīces un ārējās padeves/

izdrukas (EIO) kartes

Pārskats

Formatētājam ir šādi atvērti sloti un porti iekārtas iespēju paplašināšanai:

viens divrindu atmiņas modeļa (DIMM) slots iekārtas jaunināšanai ar papildu atmiņu

divi iekšējie USB porti fontu, valodu un citu trešās puses risinājumu pievienošanai

viens ārējais I/O (EIO) slots ārējā drukas servera pievienošanai un ārējais cietais disks vai
paralēlais ports

Ja iekārtā jau ir instalēts HP Jetdirect iegultais drukas serveris, EIO slotā varat pievienot papildu
tīkla ierīci.

Informāciju par piederumu pasūtīšanu skatiet

Materiāli un piederumi 197. lpp.

Lai noskaidrotu, cik liela ir iekārtā instalētā atmiņa vai kas instalēts USB portos vai EIO slotā, izdrukājiet
konfigurācijas lapu.

Atmiņas instalēšana

Iespējams, vēlēsieties pievienot iekārtai papildu atmiņu, ja bieži drukājat sarežģītas grafikas, PostScript
(PS) dokumentus vai arī izmantojat daudzus lejupielādētus fontus. Pievienotā atmiņa arī ļauj elastīgāk
atbalstīt drukas darbu saglabāšanas funkcijas, piemēram, ātro kopēšanu.

Šī iekārta atbalsta PDF failu drukāšanu, ja instalēta 96 MB atmiņa. Tomēr, lai panāktu vislabāko
veiktspēju, jauniniet atmiņu vismaz līdz 192 MB.

PIEZĪME

Iepriekšējās HP LaserJet iekārtās izmantotie vienrindu atmiņas moduļi (SIMM) nav saderīgi

ar šo iekārtu.

Iekārtas atmiņas instalēšana

Šai iekārtai ir viens DIMM slots.

UZMANĪBU!

Statiskās elektrības lādiņš var izraisīt elektronisko daļu bojājumus. Uzstādot DIMM,

izmantojiet antistatisko aproci vai arī bieži pieskarieties DIMM antistatiskā iepakojuma virsmai un pēc
tam pieskarieties iekārtas atsegtajām metāla daļām.

1.

Ja tas vēl nav izdarīts, izdrukājiet konfigurācijas lapu, lai noskaidrotu, cik liela ir iekārtā instalētā
atmiņa. Skatiet

Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana 106. lpp.

LVWW