HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Jaunās programmaparatūras pārnešana uz iekārtu

background image

Jaunās programmaparatūras pārnešana uz iekārtu

PIEZĪME

Iekārta var saņemt .RFU datnes atjauninājumu, ja tā ir stāvoklī Gatavs.

Sekojoši nosacījumi var ietekmēt laiku, kas nepieciešams, lai pārsūtītu datni.

Resursdatora, kas pārsūta jauninājumu, ātrums.

Tāpat jebkuri darbi, kas rindā atrodas pirms .RFU darba, tiks pabeigti pirms atjaunošanas darba
apstrādes.

Ja process tiek pārtraukts pirms programmaparatūra ir lejupielādēta, tad programmaparatūras
datne ir jāsūta vēlreiz.

Ja programmaparatūras atjaunošanas laikā atslēdzas strāva, atjaunošana ir pārtraukta un uz
vadības paneļa displeja parādās ziņojums Resend upgrade (pārsūtīt jauninājumu) (tikai angļu
valodā). Tādā gadījumā jauninājums jānosūta, izmantojot paralēlo portu.

PIEZĪME

Programmaparatūras atjaunināšanas laikā notiek izmaiņas arī energoneatkarīgās

brīvpiekļuves atmiņas (NVRAM) formātā. Jebkuri izvēlnes iestatījumi, kas atšķiras no noklusējuma
iestatījumiem, iespējams, atgriezīsies pie noklusējuma vērtībām un būs jāmaina atkārtoti, ja vēlaties
iestatījumus, kas atšķiras no noklusējuma.