HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - FTP izmantošana, lai atjauninātu programmaparatūru, izmantojot tīkla pieslēgumu

background image

FTP izmantošana, lai atjauninātu programmaparatūru, izmantojot tīkla pieslēgumu

1.

Ievērojiet IP adrese HP Jetdirect lapā. HP Jetdirect ir otrā lapa, kas tiek izdrukāta, drukājot
konfigurācijas lapu.

PIEZĪME

Pirms programmaparatūras jaunināšanas, pārliecinieties, vai vadības paneļa displejā

nav redzami paziņojumi par kļūdām.

2.

Noklikšķiniet uz Start (Sākt), uz Run (Palaist) un tad ierakstiet cmd, lai atvērtu komandu logu.

136 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

3.

Ierakstiet ftp <TCP/IP ADDRESE>. Piemēram, ja TCP/IP adrese ir 192.168.0.90, ierakstiet ftp
192.168.0.90.

4.

Atveriet mapi, kurā glabājas programmaparatūra.

5.

Nospiediet tastatūras taustiņu

Enter

(Ievadīt).

6.

Kad tiek pieprasīts lietotājvārds, nospiediet

Enter

(Ievadīt).

7.

Kad tiek pieprasīta parole, nospiediet

Enter

(Ievadīt).

8.

Komandu uzvednē ierakstiet bin.

9.

Nospiediet

Enter

(Ievadīt). Komandu logā parādās ziņojums 200 Types set to I, Using binary

mode to transfer files.

10.

Ierakstiet put un tad datnes nosaukumu. Piemēram, ja datnes nosaukums ir ljp3015.rfu, ierakstiet
put ljp3015.rfu.

11.

Sākas lejupielāde un iekārtas programmaparatūra tiek atjaunināta. Tas var aizņemt pāris minūtes.
Kamēr process nav beidzies, neveiciet nekādas darbības ar iekārtu vai datoru.

PIEZĪME

Pēc jauninājuma apstrādes iekārta automātiski izslēdzas un ieslēdzas.

12.

Komandu uzvednē ierakstiet bye, lai aizvērtu ftp komandu.

13.

Komandu uzvednē ierakstiet exit, lai atgrieztos Windows vides interfeisā.