HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Programmaparatūras jaunināšana, izmantojot Microsoft Windows komandas

background image

Programmaparatūras jaunināšana, izmantojot Microsoft Windows komandas

PIEZĪME

Šim procesam nepieciešams, lai iekārta būtu koplietojama tīklā.

1.

Noklikšķiniet uz Start (Sākt), uz Run (Palaist) un tad ierakstiet cmd, lai atvērtu komandu logu.

2.

Ierakstiet šādu komandu: copy /B FILENAME> \\COMPUTERNAME>\SHARENAME>, kur
<FILENAME> ir .RFU datnes nosaukums (ieskaitot ceļu uz to), <COMPUTERNAME> ir datora
nosaukums no kura iekārta tiek koplietota un <SHARENAME> ir iekārtas koplietošanas
nosaukums. Piemēram: C:\>copy /b C:\ljp3015.rfu \\YOUR_SERVER
\YOUR_COMPUTER.

PIEZĪME

Ja datnes nosaukumā vai ceļā ir atstarpe, datnes nosaukums vai ceļš jāpievieno

iekavās. Piemēram: C:\>copy /b "C:\MY DOCUMENTS\ljp3015.rfu" \\YOUR_SERVER
\YOUR_COMPUTER.

3.

Nospiediet tastatūras taustiņu

Enter

(Ievadīt). Vadības panelī parādās ziņojums, kas uzrāda

programmaparatūras jaunināšanas norisi. Jaunināšanas procesa beigās vadības panelī redzams
ziņojums Gatavs. Uz datora ekrāna parādās ziņojums One File Copied (Nokopēta viena datne).