HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - HP Printera vienkārša apkalpošana programmatūras sadaļas

background image

HP Printera vienkārša apkalpošana programmatūras sadaļas

HP Printera vienkārša apkalpošana programmatūra sniedz informāciju par dažādām HP ierīcēm, kas ir
pieejamas tīklā, kā arī par jebkurām ierīcēm, kas tieši pieslēgtas jūsu datoram. Daži tabulā norādītie
elementi var nebūt pieejami katrā attiecīgajā ierīcē.

Palīdzības poga (?) katras lapas labajā augšējā stūrī sniedz plašāku informāciju par šajā lapā
pieejamām opcijām.

Sekcija

Opcijas

Device List (Ierīču saraksta) cilne

Šī ir pirmā redzamā lapa, kad atverat
programmatūru.

PIEZĪME

Lai pārietu uz šo lapu no

jebkuras cilnes, loga kreisajā pusē
noklikšķiniet uz My HP Printers (Mani
HP printeri).

Devices (Ierīču) saraksts: parāda ierīces, ko varat izvēlēties.

PIEZĪME

Ierīču informācija tiek attēlota saraksta formā vai kā ikonas atkarībā

no opcijas View as (Skatīt kā).

Šī cilne sniedz informāciju par pašreizējiem ierīces signāliem.

Ja jūs sakarstā noklikšķināt uz ierīces, HP Printera vienkārša apkalpošana
atver cilni Overview (Pārskats).

Printeru savietojamība

Atver sarakstu, kurā norādīti visi HP produkti, kas atbalsta HP Printera vienkārša
apkalpošana programmatūru.

Find Other Printers (Atrast citus
printerus) logs

Pievienojiet papildu ierīces sarakstam
My HP Printers (Mani HP printeri)

Noklikšķiniet saiti Find Other Printers (Atrast citus printerus) sarakstā Devices
(ierīces), lai atvērtu logu Find Other Printers (Atrast citus printerus). Logs Find
Other Printers
(Atrast citus printerus) piedāvā atrast citus tīkla printerus, lai tos
pievienotu sarakstam Devices (Ierīces) un šīs ierīces pārraudzītu no sava datora.

Overview (Pārskata) cilne

Satur pamatinformāciju par ierīci

Device Status (Ierīces stāvokļa) sadaļa: šī sadaļa attēlo produkta
identifikācijas informāciju un ierīces stāvokli. Tā parāda iekārtas brīdinājumu
nosacījumus, kā, piemēram, kad printera kasetne ir beidzies derīguma laiks.
Pēc problēmas novēršanas noklikšķiniet atsvaidzināšanas pogu

loga labajā

augšējā stūrī, lai atjauninātu stāvokli.

Supplies Status (Izejmateriālu stāvoklis) sadaļa: Detalizēti parāda
izejmateriālu stāvokli, piemēram, atlikušo tonera daudzumu kasetnē un papīra
daudzumu printera padeves paplātē.

Supplies Details (Izejmateriālu detaļu) saite: atver izejmateriālu stāvokļa
lappusi, lai apskatītu detalizētu informāciju par ierīces izejmateriāliem un
pasūtīšanu, kā arī pārstrādes informāciju.

108 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

Sekcija

Opcijas

Support (Atbalsta) cilne

Nodrošina saites uz atbalsta informāciju

Device Status (Ierīces stāvokļa) sadaļa: šī sadaļa attēlo produkta
identifikācijas informāciju un ierīces stāvokli. Tā parāda iekārtas brīdinājumu
nosacījumus, kā, piemēram, kad printera kasetne ir beidzies derīguma laiks.
Pēc problēmas novēršanas noklikšķiniet atsvaidzināšanas pogu

loga labajā

augšējā stūrī, lai atjauninātu stāvokli.

Device Management (Ierīces pārvaldības) sadaļa: nodrošina saites uz
informāciju par HP Printera vienkārša apkalpošana, uz ierīces papildu
iestatījumiem un ierīces izmantošanas pārskatiem.

Troubleshooting and Help (Traucējummeklēšana un palīdzība): nodrošina
saites uz rīkiem, ko varat izmantot problēmu risināšanā, uz tiešsaistes atbalsta
informāciju un uz tiešsaistē pieejamiem HP ekspertiem.

Settings (Iestatījumu) cilne

Konfigurējiet ierīces iestatījumus,
regulējiet izdruku kvalitātes iestatījumus
un iegūstiet informāciju par specifiskām
ierīces funkcijām.

PIEZĪME

Šī cilne dažās ierīcēs nav

pieejama.

About (Par): sniedz vispārīgu informāciju par šo cilni.

General (Vispārīgi): sniedz informāciju par ierīci, piemēram, par modeļa
numuru, sērijas numuru un datuma iestatījumiem, ja tādi ir pieejami.

Information Pages (Informācijas lapas): nodrošina saites, kas nepieciešamas
ierīces informācijas lapu izdrukāšanai.

Capabilities (Iespējas): sniedz informāciju par ierīces funkcijām, piemēram,
par dupleksēšanu, pieejamo atmiņu un drukāšanas iespējām. Noklikšķiniet
Change (Mainīt), lai regulētu iestatījumus.

Print Quality (Izdruku kvalitāte): sniedz informāciju par izdruku kvalitātes
iestatījumiem. Noklikšķiniet Change (Mainīt), lai regulētu iestatījumus.

Trays / Paper (Padeves / papīrs): sniedz informāciju par papīra padevēm un
to konfigurāciju. Noklikšķiniet Change (Mainīt), lai regulētu iestatījumus.

Restore Defaults (Atjaunot noklusēto iestatījumus) : sniedz iespēju atjaunot
rūpnīcā noteiktos ierīces noklusējuma iestatījumus. Noklikšķiniet Restore
(Atjaunot), lai atjaunotu noklusējuma iestatījumus.

HP Proactive Support (HP proaktīvais
atbalsts)

PIEZĪME

Šis elements ir pieejams

cilnēs Overview (Pārskats) un Support
(Atbalsts).

Pēc iespējošanas HP Proactive Support (HP proaktīvais atbalsts) atbilstoši
standarta procedūrai skenē drukas sistēmu, lai noteiktu iespējamās problēmas.
Noklikšķiniet saiti more info (papildinformācija), lai konfigurētu skenēšanas
biežumu. Šajā lapā ir sniegta informācija arī par pieejamiem ierīces programmatūras
atjauninājumiem, speciālo programmatūru un HP printeru draiveriem. Katru ieteikto
atjauninājumu ir iespējams pieņemt vai noraidīt.

Supplies Ordering (Izejmateriālu
pasūtīšanas) poga

Jebkurā cilnē noklikšķiniet pogu
Supplies Ordering Izejmateriālu
pasūtīšana), lai atvērtu logu Supplies
Ordering
(Izejmateriālu pasūtīšana),
kas nodrošina piekļuvi pasūtīšanai
tiešsaistes režīmā.

PIEZĪME

Šis elements ir pieejams

cilnēs Overview (Pārskats) un Support
(Atbalsts).

Ordering list (Pasūtīšanas saraksts): parāda izejmateriālus, ko varat pasūtīt
katrai ierīcei. Ja vēlaties pasūtīt konkrētu preci, izejmateriālu sarakstā
noklikšķiniet attiecīgo izvēles rūtiņu Order (Pasūtīt). Sarakstu iespējams šķirot
pēc ierīcēm vai izejmateriāliem, kuru pasūtīšana nepieciešama vispirms.
Sarakstā iekļauta informācija par izejmateriāliem katrai ierīcei, kas iekļauta
sarakstā My HP Printers (Mani HP printeri).

Shop Online for Supplies (Izejmateriālu pirkšanas tiešsaistē) poga: atver
vietni HP SureSupply (HP Noteikta piegāde) jaunā pārlūkprogrammas logā. Ja
kādām precēm ir atķeksēta izvēles rūtiņa Order (Pasūtīt), informācija par tām
var tikt pārsūtīta uz vietni, kurā saņemat informāciju par izvēlēto izejmateriālu
iegādes iespējām.

Print Shopping List (Pirkuma saraksta drukāšanas) poga: drukā informāciju
par izejmateriāliem, kas atzīmēti izvēles rūtiņā Order (Pasūtīt).

LVWW

Programmatūras HP Printera vienkārša apkalpošana izmantošana 109

background image

Sekcija

Opcijas

Alert Settings (Signālu iestatījumu)
saite

PIEZĪME

Šis elements ir pieejams

cilnēs Overview (Pārskats) un Support
(Atbalsts).

Noklikšķiniet Alert Settings (Signālu iestatījumi), lai atvērtu logu Alert Settings
(Signālu iestatījumi), kurā ir iespējams konfigurēt katras ierīces signālus.

Alerts on or off (Ieslēgti vai izslēgti signāli): aktivizēt vai izslēgt signālu funkciju.

Printer Alerts (Printera signāli): atlasiet šo opciju, lai saņemtu signālu
brīdinājumus tikai par ļoti būtiskām kļūdām vai par jebkurām kļūdām.

Job Alerts (Drukdarbu signāli): ja ierīce atbalsta šādu funkciju, ir iespējams
saņemt signālu brīdinājumus par noteiktiem drukas darbiem.

Color Access Control (Krāsu
izmantošanas kontrole)

PIEZĪME

Šis elements ir pieejams tikai

tajās HP krāsu drukas ierīcēs, kas
atbalsta Color Access Control (Krāsu
izmantošanas kontrole).

PIEZĪME

Šis elements ir pieejams

cilnēs Overview (Pārskats) un Support
(Atbalsts).

Izmantojiet šo funkciju, lai atļautu vai aizliegtu krāsainas izdrukas.

110 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW