HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Atmiņas iespējošana Windows vidē

background image

Atmiņas iespējošana Windows vidē

1.

Windows XP un Windows Server 2003 (izmantojot noklusējuma Start izvēlnes skatījumu):
Klikšķiniet uz Start (Sākt), uz Settings (Iestatījumi) un tad uz Printers and Faxes (Printeri un
faksi).

vai

Windows 2000, Windows XP un Windows Server 2003 (izmantojot Classic Start izvēlnes
skatījumu)
: Noklikšķiniet uz Start (Sākt), uz Settings (Iestatījumi) un tad uz Printers (Printeri).

vai

Windows Vista: Klikšķiniet uz Start, uz Control Panel (Vadības panelis) un kategorijā Hardware
and Sound
(Aparatūra un skaņa) klikšķiniet uz Printer (Printeris).

2.

Ar labo peles taustiņu noklikšķiniet draivera ikonu un izvēlieties Properties (Rekvizīti).

3.

Noklikšķiniet cilni Device Settings (Ierīces iestatījumi).

4.

Paplašiniet Installable Options (Instalējamās opcijas) logu.

5.

Blakus Printer Memory (Printera atmiņa) izvēlieties kopējo uzstādītās atmiņas apjomu.

6.

Klikšķiniet uz OK.