HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - DIMM uzstādīšanas pārbaude

background image

DIMM uzstādīšanas pārbaude

Kad esat uzstādījis DIMM, pārliecinieties, vai uzstādīšana bijusi veiksmīga.

1.

Ieslēdziet iekārtu. Pārliecinieties, vai pēc tam, kad iekārta ir pabeigusi darba sākšanas darbības,
deg indikators Ready (Gatavs). Ja parādās kļūdas ziņojums, iespējams, ka DIMM tika uzstādīts
nepareizi. Skatiet

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 143. lpp.

2.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu (skatiet

Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana 106. lpp.

).

3.

Pārbaudiet konfigurācijas lapas atmiņas sadaļu un salīdziniet to ar konfigurācijas lapu, kas tika
izdrukāta pirms atmiņas uzstādīšanas. Ja atmiņas apjoms nav palielinājies, iespējams, ka DIMM
ir uzstādīta nepareizi vai arī DIMM ir bojāta. Atkārtojiet uzstādīšanas procedūru. Ja nepieciešams,
izmantojiet citu DIMM.

PIEZĪME

Ja instalējāt programmas valodu (personība), pārbaudiet konfigurācijas lapas sadaļu

"Installed Personalities and Options" (Instalētās personības un opcijas). Šeit vajadzētu parādīties
jaunajai iekārtas valodai.