HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Iekšējo USB ierīču instalēšana

background image

Iekšējo USB ierīču instalēšana

Iekārtai ir divi iekšējie USB porti.

1.

Ieslēdziet iekārtu un atvienojiet strāvas vadu.

2

1

128 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

2.

Atvienojiet visus saskarnes kabeļus.

3.

Noņemiet labās puses paneli, bīdot to iekārtas aizmugures daļas virzienā, lai to attaisītu.

2

1

LVWW

Uzstādiet atmiņu, iekšējās USB ierīces un ārējās padeves/izdrukas (EIO) kartes 129

background image

4.

Atrodiet USB portus pie formatētāja plates apakšējās daļas. Ievietojiet USB ierīci vienā no portiem.

5.

Atlieciet atpakaļ labās puses paneli. Salāgojiet paneļa izciļņus ar iekārtas atverēm un stumiet paneli
iekārtas priekšējās daļas virzienā, kamēr tas nofiksējas savā vietā.

2

1

130 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

6.

Atvienojiet saskarnes kabeļus un barošanas vadu.

7.

Ieslēdziet iekārtu.