HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Uzstādiet EIO kartes

background image

Uzstādiet EIO kartes

Uzstādiet EIO karti

1.

Izslēdziet iekārtu.

2.

Atskrūvējiet abas skrūves un vāciņu no EIO slota iekārtas aizmugurē.

LVWW

Uzstādiet atmiņu, iekšējās USB ierīces un ārējās padeves/izdrukas (EIO) kartes 131

background image

3.

Ievietojiet EIO karti EIO slotā un pievelciet skrūves.

4.

Ja EIO kartei nepieciešams kabeļa savienojums, pievienojiet kabeli.

5.

Ieslēdziet iekārtu un izdrukājiet konfigurācijas lapu, lai pārbaudītu, vai jauno EIO ierīci atpazīst.
Skatiet

Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana 106. lpp.

PIEZĪME

Izdrukājot konfigurācijas lapu, tiek izdrukāta arī HP Jetdirect konfigurācijas lapa, kas satur

informāciju par tīkla konfigurāciju un stāvokli.

132 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

Izņemiet EIO karti

1.

Izslēdziet iekārtu.

2.

Atvienojiet no EIO kartes visus kabeļus.

3.

Atskrūvējiet abas skrūves no EIO kartes un izņemiet EIO karti no EIO slota.

4.

Novietojiet EIO slota vāciņu iekārtas aizmugurē. Ievietojiet un pievelciet abas skrūves.

5.

Ieslēdziet iekārtu.

LVWW

Uzstādiet atmiņu, iekšējās USB ierīces un ārējās padeves/izdrukas (EIO) kartes 133