HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Pasūtiniet rezerves daļas, papildpiederumus un izejmateriālus.

background image

Pasūtiniet rezerves daļas, papildpiederumus un

izejmateriālus.

Pasūtiniet izejmateriālus un papīru.

www.hp.com/go/suresupply

Pasūtiniet īstās HP rezerves daļas un papildpiederumus

www.hp.com/buy/parts

Pasūtiniet apkalpošanas centrā vai pie atbalsta sniedzēja.

Sazinieties ar oficiālo HP apkalpošanas centru vai atbalsta
sniedzēju.

Pasūtiniet, izmantojot HP programmatūru.

Programmatūras HP Printera vienkārša apkalpošana
izmantošana 108. lpp.

Iegultā tīmekļa servera izmantošana 111. lpp.

198 Pielikums A Materiāli un piederumi

LVWW