HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Apdrukājamā materiāla ievietošana 1. padevē

background image

Apdrukājamā materiāla ievietošana 1. padevē

PIEZĪME

Izmantojot 1. padevi, iekārta, iespējams, drukās lēnāk.

UZMANĪBU!

Lai papīrs neiestrēgtu, neievietojiet papīru padevēs drukāšanas laikā. Nepūtiet uz

papīru. Pūšana var radīt nepareizu padevi.

LVWW

Ievietošana padevēs

79

background image

PADOMS

Lai skatītu šīs procedūras animāciju, atveriet šo Web vietni:

www.hp.com/go/ljp3010-load-

tray1

.

1.

Atveriet 1. padevi.

2.

Izvelciet padeves pagarinājumu.

80

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW

background image

3.

Ielieciet papīru padevē. Pārliecinieties, vai papīrs ietilpst zem izvirzījumiem un atrodas zemāk par
maksimālā augstuma rādītājiem.

PIEZĪME

Informāciju par papīra ievietošanu, ja nepieciešama īpaša orientācija, skatiet

Papīra

orientācija ievietošanai padevēs 79. lpp.

.

4.

Noregulējiet malējās vadotnes tā, lai tās viegli pieskartos papīram, bet nesalocītu papīru.