HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Padevju konfigurēšana

background image

Padevju konfigurēšana

PIEZĪME

Ja līdz šim izmantojāt citus HP LaserJet iekārtas modeļus, tad, iespējams, esat pieradis

konfigurēt 1. padevi režīmam First (Pirmais) vai režīmam Cassette (Kasete). Šai iekārtai,
iestatījums 1. PADEVES IZMĒRS priekš JEBKĀDS IZMĒRS iestatījuma un iestatījums 1. PADEVES
VEIDS
priekš JEBKĀDS VEIDS atbilst režīmam First (Pirmais). Iestatījums 1. PADEVES IZMĒRS
un 1. PADEVES VEIDS ikvienam citam iestatījumam atbilst režīmam Cassette (Kasete).

Iekārta automātiski pieprasa konfigurēt padevi papīra veidam un izmēriem šādos gadījumos:

ievietojot papīru padevē;

Norādot konkrētu padevi vai papīra veidu drukas uzdevumam, izmanto printera draiveri vai
lietojumprogrammatūru, taču padeve netiek konfigurēta atbilstoši drukas uzdevuma iestatījumiem.

Uz vadības paneļa parādās sekojošs ziņojums: PADEVE <X> [VEIDS] [IZMĒRS] Lai mainītu izmēru
vai veidu, nospiediet OK
. Lai apstiprinātu iestatījumus, nospiediet .

PIEZĪME

Uzvedne neparādās, ja drukājiet no 1. padeves, un tā ir konfigurēta JEBKĀDS IZMĒRS un

JEBKĀDS VEIDS iestatījumiem.