HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Padeves konfigurēšana, ievietojot papīru

background image

Padeves konfigurēšana, ievietojot papīru

1.

Ievietojiet papīru padevē. Ja lietojat 2. , 3. vai 4. padevi, aizveriet tās.

2.

Parādās padeves konfigurācijas ziņojums.

3.

Nospiediet atpakaļ vērsto bultiņu , lai apstiprinātu izmēru un veidu, vai arī nospiediet

Labi

pogu,

lai izvēlētos citu papīra izmēru vai veidu.

4.

Lai modificētu padeves izmēra konfigurāciju, nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai iezīmētu pareizo
izmēru, pēc tam nospiediet pogu

Labi

.

5.

Lai modificētu padeves veida konfigurāciju, nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai iezīmētu pareizo
veidu, pēc tam nospiediet pogu

Labi

.