HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Padeves konfigurēšana, izmantojot izvēlni Paper Handling (Papīra apstrāde)

background image

Padeves konfigurēšana, izmantojot izvēlni Paper Handling (Papīra

apstrāde)

1.

Nospiediet

Izvēlne

pogu .

2.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai izgaismotu RĪKOŠANĀS AR PAPĪRU izvēlni, un pēc tam
nospiediet

Labi

pogu.

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu izmēra vai veida iestatījumu vēlamajai
padevei, un pēc tam nospiediet pogu

Labi

.

4.

Nospiediet augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto bultiņu , lai izgaismotu izmēru vai veidu. Ja jūs
atlasiet pielāgotu izmēru, atlasiet mēra vienumu un iestatiet X dimensiju un Y dimensiju.

5.

Nospiediet

Labi

pogu, lai saglabātu jūsu izvēli.

6.

Nospiediet

Izvēlne

pogu , lai izietu no izvēlnēm.