HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Padeves konfigurēšana, lai tā atbilstu drukas darba iestatījumiem

background image

Padeves konfigurēšana, lai tā atbilstu drukas darba iestatījumiem

1.

Lietojumprogrammā norādiet izejas padevi, papīra izmēru un papīra veidu, pēc tam noklikšķiniet
uz Print (Drukāt).

2.

Ja padeve ir jākonfigurē, parādīsies IEVIETOT PADEVĒ <X> APDRUKĀJAMOS MATERIĀLUS
[TYPE] (VEIDS) [SIZE] (IZMĒRS)
ziņojums.

3.

Padevē ievietojiet norādīto papīra veidu un izmēru un aizveriet padevi.

4.

Kad parādās PADEVE <X> IZMĒRS = <Izmērs> ziņojums, nospiediet

Labi

pogu, lai apstiprinātu

izmēru.

Lai norādītu pielāgoto izmēru, vispirms nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai iezīmētu pareizo
mērvienību. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu

, lai iestatītu X un Y dimensijas,

pēc tam nospiediet pogu

Labi

.

5.

Kad parādās TRAY<X> TYPE=<TYPE> ziņojums, nospiediet

Labi

pogu, lai apstiprinātu veidu un

turpinātu drukāšanas darbu.

LVWW

Padevju konfigurēšana

85