HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Veids un izmērs

background image

Veids un izmērs

Drukāšana pēc veida vai izmēra nozīmē, ka jūs vēlaties, lai iekārta vilktu papīru no tās padeves, kurā
ievietots pareizā veida un izmēra papīrs Papīra atlasīšana pēc veida, nevis pēc avota līdzinās padevju
bloķēšanai un palīdz aizsargāt īpašu papīru pret nejaušu izmantošanu. Piemēram, ja padeve ir
konfigurēta veidlapai, bet jūs izvēlaties parasto papīru, iekārta nevilks papīru no attiecīgās padeves. Tā
vietā iekārta vilks papīru no padeves, kurā ievietots parastais papīrs un kura iekārtas vadības panelī
konfigurēta parastajam papīram.

Izvēloties papīru pēc veida un izmēra, iegūstam ievērojami labāku drukas kvalitāti vairumam papīra
veidu. Izmantojot nepareizu iestatījumu, drukas kvalitāte var būt neapmierinoša. Īpašiem
apdrukājamiem materiāliem, tādiem kā uzlīmes vai caurspīdīgās plēves, vienmēr izvēlieties drukāšanu
pēc veida. Ja iespējams, aploksnēm izvēlieties drukāšanu pēc izmēra.

Lai drukātu pēc veida vai izmēra, atkarībā no lietojumprogrammas atlasiet veidu vai izmēru
dialoglodziņā Page Setup (Lappuses iestatīšana), dialoglodziņā Print (Drukāšana) vai
dialoglodziņā Print Properties (Printera rekvizīti).

Ja bieži drukājat uz konkrēta veida vai izmēra papīra, konfigurējiet padevi attiecīgajam veidam vai
izmēram. Tādā gadījumā, atlasot šo veidu vai izmēru drukājamam darbam, iekārta automātiski
vilks papīru no padeves, kura konfigurēta attiecīgajam veidam vai izmēram.

86

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW