HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Papīra un drukas materiālu lietošana

background image

Papīra un drukas materiālu lietošana

Šī ierīce atbalsta dažādus papīrus un citus printera apdrukājamos materiālus saskaņā ar šīs lietošanas
rokasgrāmatas vadlīnijām. Papīrs vai printera apdrukājamais materiāls, kas neatbilst šajās vadlīnijās
noteiktajam, var radīt zemu drukas kvalitāti, palielināt papīra iestrēgšanas iespējamību un paātrināt
iekārtas nolietojumu.

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojiet tikai papīru ar HP zīmolu un apdrukājamos materiālus,
kas paredzēti lāzerprinteriem vai daudzfunkcionālai lietošanai. Nelietojiet papīru vai apdrukājamos
materiālus, kas paredzēti tintes printeriem. Hewlett-Packard Company neiesaka izmantot apdrukājamos
materiālus ar citu zīmolu, jo HP nevar garantēt to kvalitāti.

Ir iespējams, ka papīrs atbilst visām vadlīnijām, kas izklāstītas šajā lietotāja rokasgrāmatā, tomēr
rezultāti nav apmierinoši. Tās var būt nepareizas apiešanās, neatbilstošas temperatūras un/vai mitruma
līmeņa vai kāda cita faktora sekas, ko Hewlett-Packard nespēj kontrolēt.

UZMANĪBU!

Hewlett-Packard prasībām neatbilstoša papīra vai apdrukājamo materiālu lietošana var

radīt printera darbības traucējumus, kuru novēršanai nepieciešams remonts. Šāda remonta izdevumus
Hewlett-Packard garantija vai tehniskās apkopes līgumi nesedz.

72

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW