HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Vadlīnijas par īpašu papīru un drukas materiāliem

background image

Vadlīnijas par īpašu papīru un drukas materiāliem

Šī iekārta atbalsta drukāšanu uz īpaša apdrukājamā materiāla. Lai iegūtu apmierinošus rezultātus,
ievērojiet tālāk sniegtās vadlīnijas. Ja lietojat īpašu papīru vai apdrukājamo materiālu, lai iegūtu labākus
rezultātus, pārliecinieties, vai iestatījāt printera draiverī veidu un izmēru.

UZMANĪBU!

HP LaserJet iekārtas lieto termofiksatorus, lai tonera daļiņas uz papīra nonāktu sausas,

veidojot ļoti precīzus punktus. HP lāzerpapīrs ir izstrādāts tā, lai izturētu lielu karstumu. Izmantojot tintes
papīru, iekārta var tikt sabojāta.

Materiālu veids

Nedrīkst

Nedrīkst

Aploksnes

Novietojiet aploksnes plakaniski.

Lietojiet aploksnes, kuru šuve
stiepjas gar visu malu līdz
aploksnes stūrim.

Lietojiet noplēšamas līmējamas
sloksnes, kas apstiprinātas
izmantošanai lāzerprinteros.

Nelietojiet aploksnes, ja tās ir
saburzītas, tām ir robi, tās ir
salipušas vai citādi bojātas.

Nelietojiet aploksnes, kurām ir
skavas, spiedpogas, lodziņi vai
krītpapīra apdare.

Nelietojiet pašlīmējošas līmes vai
citus sintētiskus materiālus.

Uzlīmes

Lietojiet tikai tādas uzlīmju loksnes,
kur pamatne nav redzama starp
uzlīmēm.

Izmantojiet cieši pieguļošas
uzlīmes.

Lietojiet pilnas uzlīmju loksnes.

Nelietojiet uzlīmes, kurām ir krokas
vai gaisa burbulīši vai kuras ir
bojātas.

Neapdrukājiet loksnes, kurām ir
tikai daļa uzlīmju.

Caurspīdīgās filmas

Lietojiet tikai tādas caurspīdīgās
filmas, kas ir apstiprinātas
izmantošanai lāzerprinteros.

Pēc izņemšanas no produkta
novietojiet caurspīdīgās filmas uz
plakanas virsmas.

Nelietojiet caurspīdīgus drukas
materiālus, kas nav apstiprināti
izmantošanai lāzerprinteros.

Vēstuļpapīrs un veidlapas

Lietojiet tikai tādu vēstuļpapīru vai
veidlapas, kas ir apstiprinātas
izmantošanai lāzerprinteros.

Nelietojiet veidlapas ar reljefu
izcēlumu vai metālisku apdruku.

Biezs papīrs

Lietojiet tikai tādu biezu papīru, kas
ir apstiprinās izmantošanai
lāzerprinteros un atbilst šī produkta
svara prasībām.

Neizmantojiet papīru, kas ir
smagāks par šim produktam
ieteiktajiem drukas materiālu
tehniskajiem parametriem, ja vien
tas nav HP papīrs, kas apstiprināts
izmantošanai šajā produktā.

Glancēts papīrs un krītpapīrs

Lietojiet tikai tādu glancētu papīru
vai krītpapīru, kas ir apstiprināts
izmantošanai lāzerprinteros.

Nelietojiet glancētu papīru vai
krītpapīru, kas ir paredzēts
izmantošanai strūklprinteru
produktos.

78

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW