HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Drukāšanas no dažādiem avotiem, izmantojot USB, problēmu risināšana

background image

Drukāšanas no dažādiem avotiem, izmantojot USB, problēmu risināšana 189

background image

Problēma

Cēlonis

Risinājums

Fails nav izdrukājams.

Tiek drukāts .PDF formāta fails, bet
funkcija RAM DISKS ir izslēgta.

Atveriet izvēlni SISTĒMAS
IESTATĪŠANA
(SISTĒMAS
IESTATĪŠANA) un iestatiet funkciju
RAM DISKS uz AUTOMĀTISKI.

Iespējams, tiek apstrādāts cits drukas
darbs, var arī tiek drukāts apjomīgs fails.

Vadības panelī pārbaudiet indikatoru

Dati

(Dati). Ja tas mirgo, iekārta apstrādā

darbu.

Iespējams, padeves ir tukšas.

Pārliecinieties, vai papīrs ir ievietots
vismaz vienā padevē.

Iespējams, iekārtā ir iestrēdzis papīrs.

Paskatieties, vai vadības panelī nav
kļūdas ziņojumi. Izņemiet iestrēgušo
papīru. Skatiet

Izņemiet iestrēgušo

apdrukājamo materiālu 161. lpp.

USB papildierīce satur neatbilstošus
failus.

Katru reizi, kad ieslēdzat ierīci, tā
automātiski izveido trīs failus
pievienotajā USB papildierīcē.

Pirms ieslēgt iekārtu, noņemiet USB
papildierīci.

Dažām USB papildierīcēm ir bloķēšanas
funkcija, kas neļauj ierakstīt tajā jaunus
failus. Ja USB papildierīcei ir šī funkcija,
nobloķējiet to.

Fails nav atrodams izvēlnes USB
STORAGE (USB ATMIŅA)
(USB
ATMIŅA) sarakstā.

USB drukāšanas funkcija neatbalsta
drukājamo failu.

Var drukāt šādus faila tipus:

.PDF

.PCL

.PS

Vienā USB papildierīces mapē ir pārāk
daudz failu.

Samaziniet failu skaitu mapē, pārvietojot
tos apakšmapēs.

Iekārta neatbalsta faila nosaukuma
valodu, tādēļ faila nosaukuma
rakstzīmes tika aizvietotas ar citām.

Pārsauciet failus atbalstītā valodā.

Atveras izvēlne USB STORAGE (USB
ATMIŅA)
(USB ATMIŅA), tomēr USB
papildierīce tajā nav atrodama.

Iekārtai ir pievienotas pārāk daudz USB
atmiņas papildierīces.

Noņemiet USB atmiņas papildierīces,
kamēr šis ziņojums izdziest, pēc tam
noņemiet un vēlreiz ievietojiet USB
atmiņas papildierīci, no kuras vēlaties
drukāt.

Iekārta atbalsta līdz četrām USB atmiņas
papildierīcēm.

Failu nosaukumi ir neskaidri vai grūti
salasāmi, kad ritināt vadības paneļa
sarakstā.

Vadības paneļa displejam jānoregulē
spilgtums.

Atveriet izvēlni SISTĒMAS
IESTATĪŠANA
(SISTĒMAS
IESTATĪJUMI) un regulējiet iestatījumu
DISPLEJA SPILGTUMS (DISPLEJA
SPILGTUMS), kamēr teksts kļūst
skaidrs.

190 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW