HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izstrādājuma programmatūras problēmas

background image

Izstrādājuma programmatūras problēmas

Problēma

Risinājums

Printera dzinis šim produktam ir redzams mapē Printer
(Printeris).

Pārinstalējiet izstrādājuma lietojumprogrammu.

PIEZĪME

Aizveriet visas lietojumprogrammas. Lai

aizvērtu lietojumprogrammu, kuras ikona ir sistēmas
teknē, ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz ikonas un
atlasiet Close (Aizvērt) vai Disable (Deaktivizēt).

Mēģiniet pievienot USB kabeli citam datora USB portam.

Programmatūras instalēšanas laikā tika parādīts kļūdas
ziņojums.

Pārinstalējiet izstrādājuma lietojumprogrammu.

PIEZĪME

Aizveriet visas lietojumprogrammas. Lai

aizvērtu lietojumprogrammu, kuras ikona ir
uzdevumjoslā, ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz
ikonas un atlasiet Close (Aizvērt) vai Disable
(Deaktivizēt).

Instalējot izstrādājuma programmatūru, pārbaudiet
brīvās vietas daudzumu dzinī. Ja nepieciešams,
atbrīvojiet pēc iespējas vairāk vietas un pārinstalējiet
izstrādājuma programmatūru.

Ja nepieciešams, ieslēdziet Disk Defragmenter (Diska
defragmentētājs) un pārinstalējiet izstrādājuma
lietojumprogrammu.

Izstrādājums ir režīmā Ready (Gatavs), bet nekas netiek
drukāts.

Izdrukājiet Configuration (Konfigurācijas) lapu un
pārbaudiet izstrādājuma funkcionalitāti.

Pārbaudiet, vai visi kabeļi ir pareizi pievienoti un atbilst
tehniskajām prasībām. Tas attiecas uz USB un strāvas
kabeļiem. Pamēģiniet izmantot jaunu kabeli.

LVWW

Izstrādājuma programmatūras problēmas 191